Κυπριακή Δημοκρατία

Η Κύπρος με τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας ανακηρύχθηκε στις 16 Αυγούστου 1960 ανεξάρτητη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα προσφέρθηκε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, που αποτελούσε το 18% του πληθυσμού, πολιτιστική και θρησκευτική αυτονομία καθώς και προνομιακή μεταχείριση στο σύστημα διακυβέρνησης.

 

Οι Τουρκοκύπριοι (Τ/Κ) καταλάμβαναν :

● το 30% των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

● το 40% της αστυνομικής δύναμης και του στρατού.

● τη θέση του Αντιπροέδρου στην Κυβέρνηση.

● 15 από τις 50 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων.

● 3 θέσεις Υπουργών από τις 10 που προνοούνται στο Σύνταγμα.

 

Το δικαίωμα αρνησικυρίας και άλλες διαχωριστικές προβλέψεις δημιούργησαν δυσκολίες στη λειτουργία του Κράτους. Προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακάριου για τροποποίηση του Συντάγματος το Νοέμβριο του 1963 απορρίφθηκαν από την Τουρκία αρχικά και αμέσως μετά από τους Τουρκοκύπριους. Οι Τ/Κ αποσύρθηκαν από τις θέσεις που κατείχαν στο κράτος και δημιούργησαν Τουρκοκυπριακούς Θύλακες σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι δικοινοτικές σχέσεις μπήκαν σε περίοδο έντασης αρχικά αλλά κατόπιν άρχισε μια περίοδος μείωσης της και έγινε κατορθωτό να εγκαθιδρυθεί μάλιστα ένας δικοινοτικός διάλογος για εξεύρεση λύσης. Τα γεγονότα του 1974 με το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή έδωσαν μια νέα, τραγική διάσταση στο Κυπριακό πρόβλημα. Η παρουσία χιλιάδων τουρκικών στρατευμάτων και παράνομων εποίκων από την Ανατολία συνιστούν μέγιστη απειλή για την ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι οι Ένοπλες Δυνάμεις της επωμίζονται ένα ιδιαίτερα δύσκολο καθήκον.

 

Υπουργείο Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας αποτελεί ένα από τα τρία Υπουργεία που αναφέρονται ονομαστικά στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Άμυνας έχει ως κύρια αποστολή να φροντίζει για την ασφάλεια από κάθε εξωτερική απειλή και την οργάνωση της Άμυνας της χώρας.

 

Διατελέσαντες Υπουργοί Άμυνας

 

Διατελέσαντες Γενικοί Διευθυντές Υπουργείου Άμυνας