Κοινωνική Πολιτική

Κοινωνική Διάσταση

Η Εθνική Φρουρά, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και του λαού μας, ο οποίος την αιμοδοτεί και την ενισχύει διαχρονικά. Μεγάλο μέρος της μαχητικής της ικανότητας, στηρίζεται στην ποιότητα του προσωπικού της και γι’ αυτό, πέραν των αμιγώς στρατιωτικών θεμάτων, το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ θεωρούν καθήκον τους να ανταποδίδουν ανάλογα το ενδιαφέρον προς τον άνθρωπο-στέλεχος-στρατιώτη, καθώς και στην κοινωνία ευρύτερα.

Ουσιοεξαρτήσεις

Το Υπουργείο Άμυνας στη βάση Μνημονίου Συνεργασίας με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από παράνομες ουσίες καθώς και την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ, μέσα στα στρατόπεδα. Οι διάφορες δράσεις στο πλαίσιο του μνημονίου εστιάζονται ιδιαίτερα τον τομέα της πρόληψης αλλά και της διευκόλυνσης της πρόσβασης των χρηστών σε θεραπευτικές δομές με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις της δωρεάν παροχής επιμορφωτικών μαθημάτων σε εθνοφρουρούς που υπηρετούν σε στρατόπεδα και φυλάκια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τα προγράμματα άθλησης των εθνοφρουρών με την συνδρομή του ΚΟΑ, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε εθνοφρουρούς και στελέχη από την ΥΚΑΝ και η θεσμοθέτηση δυνατότητας πραγματοποίησης περιοδικών και έκτακτων ελέγχων ανίχνευσης ουσιών, στους υποψήφιους βαθμοφόρους, στους υπηρετούντες σε επίλεκτα τμήματα, στους ΣΥΟΠ και στα νεοεισερχόμενα στελέχη της Εθνικής Φρουράς. 

Σημαντική συμβολή στην προσπάθεια για πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί η συνεχιζόμενη ενίσχυση της Ψυχιατρικής Δομής του Τμήματος Ψυχικής Υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΦ με δύο Κλινικούς Ψυχολόγους του Υπουργείου Υγείας και δύο Ψυχολόγων του ΚΕΝΘΕΑ. Επιπλέον σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου το Τμήμα Ψυχικής Υγείας του ΓΕΕΦ ενισχύεται με φοιτητές ανάλογων ειδικοτήτων οι οποίοι αποτελούν μέρος μιας πολυθεματικής ομάδας της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΦ.

Οδική Ασφάλεια

Η οδική ασφάλεια για το Υπουργείο, είναι ανάγκη καθημερινής συνειδητής πράξης και βιώματος, που πρέπει να καλλιεργηθεί ανάμεσα στους Εθνοφρουρούς. Για υλοποίηση του στόχου αυτού, οργανώνονται στα Κέντρα Νεοσυλλέκτων, διαλέξεις, σεμινάρια και επιδείξεις οδήγησης σε συνεργασία με την Αστυνομία και ιδιωτικούς φορείς και Μ.Κ.Ο.

Εθελοντισμός

Ο στόχος της καλλιέργειας του εθελοντισμού ως στάση ζωής ανάμεσα στους εθνοφρουρούς και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς αλλά και η οργανωμένη και αποτελεσματική συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς στο κοινωνικό έργο που αναλαμβάνουν διάφοροι φορείς και οργανώσεις πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού αλλά και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού με αποτέλεσμα:

· Tη δημιουργία Σώματος Εθελοντών στην Εθνική Φρουρά, με εθελοντική συμμετοχή του προσωπικού σε διάφορες δράσεις και εκστρατείας.
· Tην πραγματοποίηση διαλέξεων και ενημερωτικών σεμιναρίων για το θέμα του εθελοντισμού σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.


Παροχή θετικών Κινήτρων σε Εθνοφρουρούς

Στο πλαίσιο της εκσυγχρονιστικής μεταρρύθμισης της Εθνικής Φρουράς, η εφαρμογή της 14μηνης θητείας και μια σειρά προγραμμάτων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Θετικών Κινήτρων, αναμένεται να αναβαθμίσουν τον θεσμό και να καταστήσουν τον χρόνο θητείας σε περίοδο παραγωγική και ωφέλιμη, τόσο για την πατρίδα όσο και για τον ίδιο τον εθνοφρουρό. Μεταξύ των θετικών κινήτρων που προσφέρονται και τα οποία συνολικά αριθμούν σε δεκατέσσερα περιλαμβάνονται και τα προγράμματα εξ΄ αποστάσεως φοίτησης, επαγγελματικής κατάρτισης, χορήγησης αδειών έναντι απόστασης, ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης κλπ.