Το Υπουργείο Άμυνας / Επιτελείο Υπουργού Άμυνας (ΥΠΑΜ/ΕΠΥΠΑΜ) έχει ορισθεί με βάση τον Νόμο του 2002 (Ν.216(Ι)/ 2002 έως 2008), ως Εθνική Αρχή Ασφαλείας (Cyprus National Security Authority). Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας (ΕΑΑ) έχει την ευθύνη για την εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ. 

Ιστοσελίδα ΕΑΑ:  
http://www.nsa.gov.cy