Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα διεξαχθεί για όλους τους υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες θα έχουν πετύχει στην Αθλητική Δοκιμασία, την Πέμπτη 09.05.2024, και ώρα 9:00 π.μ, στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου (τηλ. 22814700).  Η εξέταση διαρκεί περίπου 2 ώρες. Πέρας προσέλευσης 8:45 π.μ.

Πληροφορίες για την ψυχοτεχνική δοκιμασία παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Επιτυχόντες στην Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα θεωρηθούν οι πρώτοι 212 υποψήφιοι ήτοι ο διπλάσιος αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον 212ον, τότε επιτυχόντες θα θεωρηθούν και όλοι οι ισοβαθμούντες με αυτόν.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους πένες χρώματος μπλε.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητάς τους για να γίνουν δεκτοί.