ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Υπουργείο Άμυνας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

2048 Στρόβολος, Λευκωσία,

Κύπρος


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

defence@mod.gov.cy


Τηλέφωνο:

+357 22807500

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Αυτόματος Τηλεφωνητής 22 807500  
Κέντρο Εξυπηρέτησης Στρατευσίμων

1430

22 807649

22 807650

22 807562

 
Απαλλαγές Εφέδρων από Ασκήσεις 22 807537  
Στρατολογία

22 807542

22 807542

22 807766

Φαξ: 22302021

 
Άδειες Εξόδου: 22 807574  
Ιατροσυμβούλια Κληρωτών: 22 807574  
Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού: 22 807601  

 

Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας

22 807528

22 807538

Φαξ: 22570022

modsecdefad@mod.gov.cy

Γραφείο Υπουργού — Γραμματεία

22 807506

22 807608

Φαξ: 22675289

minode@mod.gov.cy

Γραφείο Γενικού Διευθυντή — Γραμματεία

22 807501

22 807737

Φαξ: 22410134

perm.sec@mod.gov.cy
Διεύθυνση Εξοπλισμών

22 807517

22 807651

Φαξ: 22676225

kypamdex@mod.gov.cy
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

22 807636

22 807640

Φαξ: 22813377

 
Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

22 807531

22 807633

22 807634

Φαξ: 22675239

 
Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού, Στρατολογίας και Χρήσης Γης

22 807520

Φαξ: 22807556

 
Εθιμοτυπία

22 807780

Φαξ: 22304135

 
Εθνική Αρχή Ασφαλείας

22 807764

Φαξ: 22302351

cynsa@mod.gov.cy
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

22 807654

22 807648

decepoc@mod.gov.cy

cepoc@mod.gov.cy

Επιτελείο Υπουργού Άμυνας (ΕΠΥΠΑΜ)

22 807516

22 807502

Φαξ: 22807614

 
Τμήμα Αμυντικής Στρατηγικής

22 807519

 
Τμήμα Έρευνας και Καινοτομία

22 807755

22 807754

research.innovation@mod.gov.cy

Τομέας Θεμάτων Πολιτικού και Στρατιωτικού Προσωπικού

Φαξ: 22807523  
Στρατιωτικό Προσωπικό:

22 807572

22 807683

22 807741

Φαξ: 22807583

 
Πολιτικό Προσωπικό: 22 807637  
Ωρομίσθιο Προσωπικό: 22 807524  
Τομέας Χρήσης Γης

22 807713

22 807718

Φαξ: 22807717

 
Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού

22 807586

22 807525

22 807740

Φαξ: 22377156

 

Τομέας Νομικών Θεμάτων

22 807594

22 807514

lsec@mod.gov.cy
Τμήμα Αμυντικής Διπλωματίας

22 807728

Φαξ: 22429392

othellos4@cytanet.com.cy

Τμήμα Κυβερνοάμυνας

22 807664  
Τομέας Προσφορών

22 807603

22 807688

22 807533

Φαξ: 22807686

 
Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ)

22 807689

22 807660

Φαξ: 22376783

kypsea@mod.gov.cy
Λειτουργοί Πληροφορικής

22 807788

22 807663

 
Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας 22 807526  
Εμπιστευτικό Αρχείο

22 807517

22 807557

22 807577