Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι από την 2η  Ιανουαρίου 12:00 2024 θα βρίσκεται σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή των στοιχείων όσων συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους εντός του τρέχοντος έτους (γεννηθέντες το 2008).

 

Η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι την 30η 24:00 Σεπτεμβρίου 2024 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, πρόκειται για υποχρεωτική διαδικασία για όσους συμπληρώνουν το 16 έτος της ηλικίας τους.

 

Η ίδια νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι «όποιος παραλείπει να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων, ή την υποβάλλει εκπρόθεσμα, ή αναγράφει σ’ αυτή ανακριβή στοιχεία, ή καταθέτει ανακριβή δικαιολογητικά, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

Τονίζεται επίσης ότι όσοι νεαροί δεν προχωρήσουν στην υποβολή των στοιχείων τους, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν άδεια εξόδου προκειμένου να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου.