Τελετή Παράδοσης - Παραλαβής Υπουργείου Άμυνας, 29 Ιουνίου 2020

Ο νέος Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης ανέλαβε σήμερα το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου από τον απερχόμενο Υπουργό κ. Σάββα Αγγελίδη. Η τελετή παράδοσης-παραλαβής του Υπουργείου πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου…

Οδηγίες για Εξέταση από τους Ειδικούς Ιατρούς της Εθνικής Φρουράς για τους Επανακατατασσόμενους εξ΄αναβολών υγείας και Πρωτόκλητους Στρατεύσιμους της 2020 ΕΣΣΟ

   Οι στρατεύσιμοι που θα επανακαταταγούν με την 2020 ΕΣΣΟ μετά από αναβολή στράτευσης για λόγους υγείας, παρακαλούνται όπως παρουσιαστούν απευθείας στο ΚΕΝ Λάρνακας την 10 Ιουλ 2020, προσκομίζοντας μαζί τους ταυτότητα και πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά…

Επίσκεψη Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Josep Borrell Fontelles

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο, 25 και 26 Ιουνίου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Josep Borrell Fontelles.  Κατά τη διήμερη επίσκεψή του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα έχει συνάντηση…

Αποτελέσματα Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές 2020-2021 και πρόσκληση για Υγειονομική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα πιο πάνω ιδρύματα/σχολές, που διεξήχθη στις 2.6.2020.   Στους πίνακες, που ακολουθούν την ανακοίνωση, παρουσιάζονται οι επιτυχόντες και αποτυχόντες στην ψυχοτεχνική…

Συμμετοχή Κυπριακών Επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της Άμυνας

Μεγάλη επιτυχία για την Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία αποτελεί η συμμετοχή κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πέντε προτάσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της Άμυνας (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP),…

Τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας Κρατών Μελών ΕΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ, όπου συζητήθηκαν τρόποι αύξησης της εμπλοκής της ΕΕ σε επιχειρησιακό επίπεδο και οι αμυντικές πρωτοβουλίες και δομές για επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου φιλοδοξίας της…

Παραλαβή Υλικών Κατάταξης 2020 ΕΣΣΟ

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι όσοι στρατεύσιμοι της 2020 ΕΣΣΟ για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατό να παραλάβουν τα απαραίτητα υλικά ενόψει της κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, θα υπάρχει η δυνατότητα να το πράξουν στις 29 και 30 Ιουνίου. Η…

Επικαιροποίηση μνημονίου συνεργασίας Υπουργείου Άμυνας – ΠΑΣΥΚΑΦ

Το Υπουργείο Άμυνας και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων υπέγραψαν σήμερα το επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας. Το μνημόνιο υπέγραψε εκ μέρους του Υπουργείου, ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης και εκ μέρους του ΠΑΣΥΚΑΦ ο Εκτελεστικός…

H Υποβολή των Στοιχείων και Πιστοποιητικών των Στρατευσίμων της 2020 ΕΣΣΟ, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι η 2η φάση της διαδικασίας κατάταξης με την υποβολή των στοιχείων και πιστοποιητικών των στρατεύσιμων της 2020 ΕΣΣΟ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.    Ενημερώνονται…

Ημερομηνίες Κατάταξης των Στρατευσίμων της 2020 ΕΣΣΟ

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι με Απόφαση του Υπουργού Άμυνας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4968 ημερομηνίας 28 Μαΐου 2020, καλούνται για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά την 10η Ιουλίου 2020 και από τις 13 έως τις 21…