Μεγάλη επιτυχία για την Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία αποτελεί η συμμετοχή κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πέντε προτάσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της Άμυνας (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εν λόγω προτάσεις εξασφάλισαν συνολική χρηματοδότηση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 16 προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν 180 διαφορετικές οντότητες. Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανέλθει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι η Κύπρος κατέλαβε την πρώτη θέση σε συμμετοχή εταιρειών με ποσοστό 95%.

 

H επιτυχία των κυπριακών εταιρειών αναδεικνύει το γεγονός ότι η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει έμπρακτα στον τομέα ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Η συμμετοχή των εταιρειών θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας.

 

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης συγχαίρει θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και ιδιαίτερα την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας και τους ευχαριστεί για την άψογη συνεργασία και στήριξη που προσφέρουν στην προσπάθεια που καταβάλλεται για οικοδόμηση και ανάπτυξη του τομέα της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας που συμβάλει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς.

 

Στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση δημοσιεύονται αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα: 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/european-defence-industry-results-calls_en