Το Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. 94.128 και ημερομηνία 13.12.2022, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών που εγκρίθηκαν με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνίες 26.8.2015, 13.5.2016 και 25.5.2017, με Σύμβαση για ένα χρόνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Σημειώνεται ότι, το ανώτατο όριο ηλικίας μέχρι το οποίο δύναται να υπηρετεί πρόσωπο ως οπλίτης με σύμβαση είναι τα σαράντα δύο (42) έτη.

Στον Τελικό Πίνακα που δημοσιεύεται, λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία γεννήσεως των υποψηφίων στις περιπτώσεις ισοβαθμίας, ώστε να προηγείται ο μικρότερος σε ηλικία, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, στους υποψήφιους που είναι εθνοφρουροί και εξασφάλισαν κατάλληλη σειρά επιτυχίας αλλά δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας στους στη Δύναμη, θα προσφερθεί πρόσληψη όταν εκπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ως οι πρόνοιες του άρθρου (6)(3) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2022, νοουμένου ότι ο Τελικός Πίνακας θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Τονίζεται ότι, υποψήφιος/α που θα προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα απαραίτητα που καθορίζονται στην Προκήρυξη ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από  τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS για να συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.

O Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών ή/και κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΣΥΟΠ 2023

 

Α/Α

Α.Δ.Τ.

ΜΟΡΙΑ

1

1392897

24.000

2

978048

22.000

3

917208

22.000

4

981908

21.727

5

1013721

21.180

6

1406636

21.167

7

938828

21.167

8

1083247

21.000

9

907914

20.800

10

1038433

20.770

11

1090904

20.700

12

905556

20.500

13

948129

20.417

14

1122286

20.400

15

999410

20.364

16

937036

20.333

17

1106341

20.300

18

1060102

20.230

19

1063349

20.170

20

903702

20.150

21

1095928

20.000

22

1076622

19.900

23

1033881

19.900

24

1075138

19.800

25

956844

19.769

26

946618

19.750

27

937291

19.750

28

980556

19.692

29

1368545

19.514

30

917442

19.462

31

1060694

19.420

32

1095981

19.400

33

921221

19.364

34

905390

19.333

35

1045911

19.300

36

1028327

19.300

37

951675

19.273

38

913947

19.250

39

1024350

19.220

40

938110

19.167

41

966150

19.167

42

939822

19.083

43

1078390

19.000

44

1025745

19.000

45

1419363

19.000

46

1010694

19.000

47

1136140

18.880

48

1106878

18.850

49

1062061

18.820

50

1006092

18.750

51

1107825

18.750

52

906743

18.667

53

923086

18.667

54

1127453

18.600

55

1047058

18.600

56

1057655

18.580

57

1104737

18.560

58

935666

18.545

59

1133565

18.500

60

904962

18.500

61

927934

18.500

62

1136023

18.450

63

1064313

18.430

64

947948

18.417

65

1133029

18.400

66

1129894

18.380

67

914434

18.364

68

947984

18.308

69

967722

18.308

70

1132765

18.300

71

1136203

18.270

72

913499

18.250

73

1121502

18.220

74

1070930

18.170

75

957361

18.167

76

1119924

18.130

77

1119985

18.100

78

980291

18.100

79

942524

18.091

80

1071675

18.090

81

928698

18.083

82

1088093

18.080

83

975481

18.077

84

1112141

18.000

85

1082468

18.000

86

920774

18.000

87

922665

18.000

88

938874

18.000

89

911174

17.923

90

960455

17.923

91

1122647

17.900

92

1115475

17.820

93

1106200

17.780

94

1053669

17.770

95

919017

17.750

96

1067075

17.730

97

918712

17.727

98

1109764

17.700

99

1081806

17.700

100

1013026

17.670

101

1019776

17.600

102

1046604

17.580

103

1023586

17.580

104

912348

17.538

105

1125763

17.500

106

1091515

17.460

107

956269

17.417

108

1139029

17.400

109

1068461

17.300

110

913875

17.231

111

926791

17.231

112

1220671

17.154

113

1112358

17.100

114

942198

17.083

115

1358132

17.077

116

1124421

17.000

117

1119937

17.000

118

1108955

17.000

119

1078932

17.000

120

1043738

17.000

121

951880

17.000

122

972938

17.000

123

929292

16.917

124

908923

16.917

125

1130195

16.900

126

1101382

16.850

127

946611

16.846

128

966445

16.846

129

1006439

16.833

130

1128757

16.820

131

1064663

16.820

132

1081743

16.800

133

1066942

16.800

134

942658

16.710

135

1135757

16.700

136

1122121

16.700

137

1107401

16.700

138

1056336

16.670

139

1028638

16.670

140

913693

16.667

141

1083603

16.600

142

1013148

16.600

143

1111971

16.580

144

1098204

16.560

145

1096276

16.560

146

1118586

16.550

147

1098765

16.500

148

1008091

16.500

149

933360

16.500

150

1136946

16.460

151

915018

16.417

152

1102131

16.400

153

939254

16.364

154

1106310

16.300

155

1112123

16.270

156

1067452

16.200

157

976360

16.182

158

1023391

16.180

159

1089735

16.000

160

913482

16.000

161

1104061

15.890

162

1072346

15.800

163

1057103

15.800

164

1122164

15.780

165

1398312

15.700

166

1023598

15.700

167

1053549

15.670

168

905664

15.667

169

1120988

15.600

170

962116

15.583

171

1136323

15.500

172

1056849

15.500

173

1331845

15.500

174

1038741

15.330

175

965568

15.308

176

1136998

15.200

177

1047010

15.100

178

1083193

15.080

179

1136735

15.000

180

1008126

15.000

181

1055308

14.820

182

910336

14.818

183

1140264

14.800

184

1066946

14.780

185

1015403

14.770

186

926281

14.769

187

928194

14.769

188

938210

14.769

189

1114071

14.700

190

932535

14.636

191

1008214

14.600

192

1180730

14.560

193

1136385

14.500

194

1117991

14.440

195

1107344

14.400

196

954504

14.385

197

925532

14.333

198

913209

14.330

199

1127100

14.300

200

1133532

14.200

201

1021236

14.200

202

1018000

14.100

203

914445

14.083

204

1003180

14.077

205

1128889

14.000

206

1094925

14.000

207

1021204

13.900

208

1070974

13.700

209

925438

13.667

210

947650

13.667

211

1010294

13.500

212

1039697

13.440

213

1126261

13.330

214

909022

13.330

215

1020387

13.180

216

1018531

13.154

217

1058801

13.110

218

1091116

12.780

219

1119026

12.600

220

1127507

12.110