Είναι για μένα ιδιαίτερη η χαρά που σας καλωσορίζω στο Υπουργείο Άμυνας στην τελετή υπογραφής του Ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξή του στόχου που θέσαμε ως υπουργείο για τη σύναψη συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Μέσω του ειδικού μνημονίου, ανοίγει ένας ακόμα δρόμος για επιμόρφωση των μονίμων στελεχών της Εθνικής Φρουράς τα οποία πληρούν τα κριτήρια και επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφίες στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Άμυνας, τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2015. Η συνεργασία μας περιλαμβάνει κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινή συμμετοχή σε επιτροπές τεχνοκρατικού επιπέδου και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών κοινού ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η μεταφορά γνώσεων και η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και από τις δύο πλευρές προς αμοιβαίο όφελος, παράλληλα με την προώθηση δράσεων.

Επιπλέον, οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων που ειδικεύονται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μέσω της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου και τον συντονισμό των δράσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

Στοχεύουμε στην αποτελεσματική επικοινωνία της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω εθνικών και διεθνών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το Ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφεται σήμερα θέτει το πλαίσιο και τα κριτήρια για τη διεκδίκηση από μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς έξι (6) πλήρων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με εξαίρεση τα διδακτορικά προγράμματα, ως εξής:

  • Δύο υποτροφιών που αφορούν σε εγγραφή και φοίτηση στο Νέο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Security and Defence», το οποίο θα προσφέρεται από το ΑΠΚΥ σε συνεργασία με τη Σχολή Ικάρων.
  • Τεσσάρων υποτροφιών που αφορούν σε εγγραφή και φοίτηση σε οποιοδήποτε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει αυτόνομα το ΑΠΚΥ.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για την παρουσία σας εδώ σήμερα, καθώς και για την προθυμία σας εμβάθυνση της συνεργασίας μας. Είμαι βέβαιος ότι η υπογραφή του Ειδικού Μνημονίου θα επανακαθορίσει και εμβαθύνει το πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας.