Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι, στις 3 Ιουλίου 2024, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, θα παρευρεθεί στη διαδικασία επιλογής των στρατευσίμων της 2024 ΕΣΣΟ σε Κλάδους, Όπλα – Σώματα και Μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένου λογισμικού προγράμματος, το οποίο περιέχει τα στοιχεία που κατέθεσαν ηλεκτρονικά οι στρατεύσιμοι στην πλατφόρμα του Υπουργείου Άμυνας.

 

Η χρήση του λογισμικού προγράμματος διασφαλίζει κατ’ απόλυτο τρόπο το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η επιλογή τοποθέτησης των εθνοφρουρών γίνεται με μετρήσιμα κριτήρια που καθορίζονται στον πίνακα μοριοδότησης των στρατευσίμων και τη δήλωση προτιμήσεών τους.

 

Σημειώνεται ότι, μετά το πέρας της επιλογικής διαδικασίας τα αποτελέσματά αυτής θα τηρηθούν από την Επιτροπή Επιλογικής Διαδικασίας, χωρίς να δημοσιοποιηθούν ή να είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε, και θα κοινοποιηθούν σε κάθε στρατεύσιμο την ημέρα κατάταξής του.