Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, συμμετείχε  στην επίσημη συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Μαΐου 2024.

Η πρώτη ενότητα της συνάντησης διεξήχθηκε σε συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Ενημερώθηκαν για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αμυντική βιομηχανία και τον προγραμματισμό για την ανάπτυξη δυνατοτήτων και τα απτά αποτελέσματα για τις αμυντικές ανάγκες των κρατών - μελών.

Κατά τη συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που ακολούθησε, οι Υπουργοί έτυχαν ενημέρωσης για την παρούσα κατάσταση και την υποστήριξη στην Ουκρανία και συζήτησαν τις μελλοντικές δεσμεύσεις της Ε.Ε., καθώς και των κρατών – μελών για την ασφάλεια της χώρας.

Επιπλέον, αναλύθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η Ε.Ε., στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στην πρόληψη των συγκρούσεων και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας θεματικής ενότητας οι Υπουργοί ενημερώθηκαν για τα προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) της Ε.Ε. και τη διαδικασία στρατηγικής αναθεώρησης του θεσμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο κ. Υπουργός πραγματοποίησε συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας Jiří Šedivý. Στη συνάντηση ο κ. Πάλμας δήλωσε την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον ΕΟΑ και πρότεινε την ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. Αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου Άμυνας και ακολούθησε  ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν τον Οργανισμό.