Εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Επιδόματα Επικίνδυνης Αποστολής και Άλλα Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2024», κατόπιν σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας.

 

Οι εν λόγω Κανονισμοί έχουν ως σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών υπολογισμού των επιδομάτων, την απάλειψη της απορρέουσας γραφειοκρατίας, καθώς και την ενιαία, ίση και διαφανή μεταχείριση των δικαιούχων όλων των επιδομάτων, που αφορούν στα καθήκοντα επικίνδυνης αποστολής των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας. Μέσω αυτών κωδικοποιούνται και ενοποιούνται οι ήδη ισχύουσες πρόνοιες, αναφορικά με τις προϋποθέσεις καταβολής των ήδη καταβαλλόμενων επιδομάτων στα μέλη του Στρατού, καταργώντας τους επιμέρους Κανονισμούς για το καθένα από αυτά.

 

Παράλληλα, πέραν των ήδη ισχυουσών επιμέρους προνοιών, θεσμοθετείται για πρώτη φορά η καταβολή Επιδόματος Πλεύσης στα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας, τα οποία ανήκουν σε πληρώματα πολεμικών πλοίων. Το επίδομα αυτό, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί μετά την έγκριση των Κανονισμών από τη Βουλή, θα καταβάλλεται στο προσωπικό των πολεμικών πλοίων του Ναυτικού του Στρατού της Δημοκρατίας, όταν το πολεμικό πλοίο βρίσκεται εν πλω ή όταν βρίσκεται εν όρμω ή επ’ αγκύρα εκτός χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.