Σήμερα 15 Απριλίου, στις 12:00 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων επιλογής των στρατευσίμων της 2024 ΕΣΣΟ, η οποία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 12:00 της 2ας Μαΐου 2024

 

2.         Οι στρατεύσιμοι της 2024 ΕΣΣΟ, έχουν από σήμερα τη δυνατότητα να υποβάλλουν με ταχύτητα, ασφάλεια και χωρίς φυσική παρουσία όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση, η επιλογή και κατανομή τους στους κλάδους,  όπλα και σώματα της Εθνικής φρουράς καθώς και η τοποθέτησή τους σε Μονάδες.

 

3.         Παράλληλα με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τίθεται σε λειτουργία στο Υπουργείο Άμυνας, το Κέντρο Υποστήριξης Κατάταξης, μέσω του οποίου θα παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης. Γονείς, κηδεμόνες και στρατεύσιμοι μπορούν να επικοινωνούν στο 1430 όλες τις ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας από τις 08:00 μέχρι τις 20:00.