Το Υπουργείο ΄Αμυνας σε συνεργασία με τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό  Άμυνας διοργάνωσαν στην Κύπρο την 34η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για Αντιμετώπιση των Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, στις 14-15 Μαρτίου 2024, με σκοπό τον καθορισμό των απειλών που σχετίζονται με τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις εξελίξεις και την εναρμόνιση των διαδικασιών μεταξύ των κρατών μελών, που αφορούν στον συγκεκριμένο τομέα.

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν  στελέχη με μεγάλη εμπειρία και κατάρτιση για την αντιμετώπιση και εξουδετέρωση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών από 10 κράτη - μέλη (Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σουηδία, Αυστρία,Ισπανία και Ιρλανδία).