Η Διεύθυνση Γενικών Προμηθειών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων σε συνεργασία με την Ακαδημία Άμυνας και Ασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο με θέμα "Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο στις Αμυντικές Προμήθειες", το οποίο έλαβε χώρα στις 11 και 12 Μαρτίου 2024, στην αίθουσα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, στη Λευκωσία.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση και η κατάρτιση στελεχών του ΥΠΑΜ, καθώς και λοιπών ενδιαφερόμενων Υπουργείων και φορέων, σε θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου το οποίο διέπει τις αμυντικές προμήθειες.

Κατά το σεμινάριο έγινε ανάλυση όλων των οδηγιών και κανονισμών, καθώς και των τελευταίων ραγδαίων εξελίξεων σχετικά με τους αμυντικούς εξοπλισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο σεμινάριο, έλαβαν μέρος και παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους καταξιωμένοι εμπειρογνώμονες :

Καθηγητής Martin Trybus, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πολιτικής, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου και Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής στο Πανεπιστήμιο του Birmingham.

Δρ. Άρης Γεωργόπουλος, επίκουρος Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό και Δημόσιο Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Nottingham.

Κος. Παντελής Χριστοφίδης, νομικός Σύμβουλος, Διευθυντής της L. PAPAPHILIPPOU & CO LLC Advocates and Legal Consultants και Επικεφαλής της Ομάδας Πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ρυθμιστικού Δικαίου.

Με το πέρας του σεμιναρίου, στους συμμετέχοντες απονεμήθηκε σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.