Το  Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για δέκα (10) κενές μόνιμες θέσεις Υπολοχαγού για κάλυψη αναγκών σε Αξιωματικούς Ιατρούς στο Υγειονομικό Σώμα του Στρατού της Δημοκρατίας.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

       

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ