Μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού από τον Υπουργό κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, ανακοινώνεται το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου για το Έτος 2023-2024.

Οι πέντε εμβληματικές δράσεις του σχεδίου δράσης είναι οι εξής:

 

Σχέδιο Δράσης ΥΠΑΜ 2023-2024