Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρία για την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για το 2024 στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. 

 

Επιθυμώ αρχικά να ευχαριστήσω, τόσο την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, όσο και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για την αγαστή και παραγωγική συνεργασία και τον εποικοδομητικό διάλογο. 

 

Διανύουμε, από κάθε άποψη, την πιο κρίσιμη περίοδο των τελευταίων ετών. Την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η περίπλοκη και παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, έχει επιτείνει αυτό που συμβαίνει από τις 7 Οκτωβρίου στη γειτονιά μας, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με υπαρκτό τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης σε μια ευρύτερη ένοπλη κρίση στη Μέση Ανατολή.

 

Επιπλέον, στο ασταθές περιφερειακό γεωπολιτικό γίγνεσθαι προστίθεται η διαχρονική Τουρκική προκλητικότητα και αδιαλλαξία, οι οποίες σε καμία περίπτωση επιτρέπουν εκ μέρους μας τον εφησυχασμό, τουναντίον, επιβάλλουν να επιδείξουμε την απαραίτητη ωριμότητα και σοβαρότητα, και να φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων. 

 

Έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους για αξιοποίηση των πόρων με τον πλέον ορθολογικό τρόπο. 

Η πολιτική μας για επίτευξή τους, στηρίζεται σε 3 κύριους Πυλώνες Δράσεων.

 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ δράσεων αφορά στους σχεδιασμούς μας για την Ενδυνάμωση και Ενίσχυση της Αποτρεπτικής Ισχύος και των Στρατιωτικών Ικανοτήτων της Εθνικής Φρουράς, με στόχο την αποτελεσματική άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επαρκή ασφάλεια των Κυπρίων πολιτών στο σύνολό τους. 

 

Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας και στην επίτευξη του στόχου που θέσαμε για θεσμοθετημένες σταθερές δαπάνες επί του ΑΕΠ ύψους τουλάχιστον 2%, έχουμε προχωρήσει στη μελέτη και σύνταξη εξοπλιστικού προγράμματος με μακροχρόνιο πλάνο, έγκαιρη και συνετή κατανομή κονδυλίων, με τρόπο ώστε να ενισχύεται στο μέγιστο το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς.

 

Συμμετέχουμε σε αμυντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ, με την αξιοποίηση κυπριακών βιομηχανιών. Η δημιουργία εθνικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, μπορεί να προσφέρει λύσεις και να ενισχύσει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

 

Ως Υπουργείο Άμυνας τηρούμε ενεργό και ουσιαστική παρουσία σε όλα τα όργανα, δράσεις και προγράμματα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και της PESCO.

 

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνονται οι συνεργασίες μας (διμερείς, τριμερείς και τετραμερής)  με χώρες της περιφέρειας, κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικούς διεθνείς δρώντες στην περιοχή. Εστιάζουμε στην Εξωστρέφεια της Αμυντικής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο των συνεργασιών μας, πραγματοποιούνται συνεκπαιδεύσεις της Εθνικής Φρουράς με άλλες Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες κρίνονται ιδιαίτερα επωφελείς.

 

Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για σύναψη ισχυρών συνεργασιών και αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου εντάσσεται και η ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Ελλάδα, η οποία τέθηκε σε ακόμα πιο γερές βάσεις, μετά και την 1η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2023.

 

Ασφαλώς σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εμβάθυνση των σχέσεων μας με τις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη ψήφιση του νομοσχεδίου East Med Act. Τα τελευταία χρόνια αναβαθμίστηκε σημαντικά η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας και έχουν υλοποιηθεί και τροχοδρομηθεί σημαντικές πρωτοβουλίες στον στρατιωτικό τομέα.

 

Σε ό,τι αφορά στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε την Εθνική Φρουρά ένα σύγχρονο, ευέλικτο, ημιεπαγγελματικό στρατό προχωρούμε, μεταξύ άλλων, σε ουσιαστική βελτίωση του θεσμού των ΣΥΟΠ και στην προώθηση Κανονισμών Επιδομάτων και Ασφαλιστικής Κάλυψης Μελών του Στρατού που ασκούν καθήκοντα αυξημένης επικινδυνότητας.

 

Για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών που αφορούν στην Άμυνα και Ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στοχεύουμε στην ενίσχυση των υπηρεσιών του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και στην ενδυνάμωση της ανταπόκρισης διαφόρων υπηρεσιών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για προσαρμογή και αύξηση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας της Εθνικής Φρουράς στην κλιματική αλλαγή, με περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της αναδυόμενης και υπολογίσιμης πλέον κλιματικής απειλής.

 

Για να συμβάλουμε στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας, την προώθηση και υλοποίηση σχεδίων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς, στο πλαίσιο επίτευξης των ευρύτερων  ενεργειακών στόχων της Κύπρου, χωρίς όμως να επηρεάζεται η επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εφαρμογή, σε έξι στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS), με σκοπό τη σωστή διαχείριση αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των παραγόντων ρύπανσης του περιβάλλοντος.

 

Στον ΤΡΙΤΟ και τελευταίο ΠΥΛΩΝΑ δράσεων περιλαμβάνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ψηφιακή μετάβαση του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς, με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των ενόπλων μας δυνάμεων στο νέο απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον της εποχής μας.

 

Σε ό,τι αφορά στην Κυβερνοασφάλεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, προβαίνουμε στις απαιτούμενες ενέργειες, με σκοπό την αναβάθμιση της θωράκισης των αδιαβάθμητων πληροφοριακών του συστημάτων. 

 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Άμυνας και Οικονομικών για τη συμβολή τους. 

 

Παραμένουν σύμμαχοι στην όλη προσπάθεια για ενίσχυση της αμυντικής, αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας. 

 

Σας ευχαριστώ.