Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι, από την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023, αρχίζει η διαδικασία υγειονομικής εξέτασης από τις επαρχιακές επιτροπές, καθώς και η χορήγηση των ειδών ιματισμού, υπόδησης και υλικών στους στρατεύσιμους της 2023 ΕΣΣΟ.

2.         Οι στρατεύσιμοι καλούνται να προσέλθουν, έχοντας μαζί τους:

α.         Το δελτίο ταυτότητας ή οποιονδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους.

β.         Το σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης που έχουν λάβει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή τους έχει επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο (δύναται να επιδεικνύεται και σε ηλεκτρονική μορφή).

γ.         Ιατρικές γνωματεύσεις - εκθέσεις, για τυχόν προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζουν, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

δ.         Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), ΜΟΝΟ σε περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού δεν υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ε.         Βεβαίωση εμβολιαστικής κατάστασης και ομάδα αίματος, ΜΟΝΟ σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

3.         Για αποφυγή ταλαιπωρίας, καθώς και για λόγους υγιεινής, οι στρατεύσιμοι καλούνται όπως τηρούν πιστά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες οι οποίες αναγράφονται στο σημείωμα πρόσκλησης κατάταξης.

4.         Σημειώνεται ότι σε όλους τους στρατεύσιμους εξ ΄αναβολής υγείας δεν θα χορηγηθούν υλικά σ΄αυτό το στάδιο.

5.         Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης για την υγειονομική εξέταση και χορήγησης των ειδών ιματισμού, υπόδησης και υλικών, θα πρέπει να γίνεται νέος προγραμματισμός κατόπιν επικοινωνίας στα εξής τηλέφωνα:

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα)

22414265 / 22414266

ΚΕΝ Λάρνακας

24411803

ΚΕΝ Λεμεσού

25413173

ΚΕΝ Πάφου

25413842