Απόφαση Υπουργού Άμυνας με τις ημερομηνίες και τις λεπτομέριες κατάταξης της 2023 ΕΣΣΟ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 31 Μαρτίου 2023 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5151.

 

Σχετική υπουργική απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 2023 ΕΣΣΟ