Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει  τη διεξαγωγή της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, με σκοπό την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά.

 

Τονίζεται ότι η πρόσκληση για εξέταση από την Αθλητική Επιτροπή και την Επιτροπή Στρατιωτικής Δοκιμασίας δεν συνιστά αποδοχή από πλευράς Υπουργείου Άμυνας ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Η συνολική εξέταση (εξαιρουμένης της Υγειονομικής Εξέτασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους/σες υποψήφιους/ες θα κληθούν για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης») και η επιβεβαίωση των απαιτούμενων προσόντων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως τηρήσουν το πιο κάτω πρόγραμμα πιστά, για την αποφυγή συγχρωτισμού.

 

Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία στο Μακάρειο Στάδιο, Λευκωσία

 

            (α)       Πρόγραμμα Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας

 

Ημερομηνία Παρουσίασης

Ώρα Παρουσίασης

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Υποψήφιου

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

 

 

16.03.2023

(Πέμπτη)

 

7.30 π.μ.

 

000000

950000

09:45 π.μ

950001

1020000

 

 

17.03.2023

(Παρασκευή)

7.30 π.μ.

1020001

1090000

09:45 π.μ

1090001

1600000

 

            (β)       Ιατρική βεβαίωση και πιστοποιητικό

 

            Κατά την Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:

 

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών πριν την ημερομηνία έναρξης της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας) βεβαίωση από ιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στις εν λόγω Δοκιμασίες.

 

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. 

Σημειώνεται ότι, η πιο πάνω απαιτούμενη βεβαίωση δεν καλύπτεται στο πλαίσιο ΓεΣΥ καθότι δεν αποτελεί υπηρεσία φροντίδας υγείας.

 

(γ)        Όρια επίδοσης και Οδηγίες

 

Δοκιμασία

Κατώτατα όρια επίδοσης

Οδηγίες

Αθλητική Δοκιμασία

Αγώνισμα 1000 μ.

Άνδρες: 5΄, 15΄΄

Γυναίκες: 6΄, 43΄΄

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας.  Εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν, για οποιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματίσουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες.

Στρατιωτική Δοκιμασία

Μεταφορά Κανίστρων 150μ.

Άνδρες: 2΄, 00΄΄

Γυναίκες: 2΄, 00΄΄

Μεταφορά δύο μεταλλικών κανίστρων στρατιωτικού τύπου, ταυτόχρονα, συνολικού βάρους 20 κιλών έκαστο, για 150μ., χωρίς επαφή με το έδαφος. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας. 

 

 

Σημείωση: Εάν ο/η υποψήφιος/α θεωρηθεί αποτυχών/ούσα σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες Δοκιμασίες αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 22807632, 22807713, 1430

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση syop@mod.gov.cy.