Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας η τελετή υπογραφής της εκτελεστικής ρύθμισης για την υλοποίηση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας «Τεχνολογίες διττής χρήσης» και «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες διττής χρήσης».

Η εκτελεστική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες υλοποίησης των προγραμμάτων, υπογράφηκε από τους Γενικούς Διευθυντές ΥΠΑΜ και ΙδΕΚ κους Ανδρέα Π. Λουκά και Θεόδωρο Λουκαΐδη.

 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης.

 

 

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Υπουργού Άμυνας:

 

Με ιδιαίτερη χαρά  σας καλωσορίζω στην τελετή υπογραφής της εκτελεστικής ρύθμισης για την υλοποίηση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας «Τεχνολογίες διττής χρήσης» και  «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες διττής χρήσης».

Η εκτελεστική ρύθμιση, περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες υλοποίησης των υπό αναφορά προγραμμάτων, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε από το Υπουργείο Άμυνας και το ΙδΕΚ το 2020 και τα οποία ευελπιστούμε πως θα αποτελέσουν τη κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, στους τομείς των τεχνολογιών διττής χρήσης.

Σημαντικό στόχο του Υπουργείου Άμυνας αποτελεί η έμπρακτη ενίσχυση της ερευνητικής δυναμικότητας των εγχώριων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων, με υποστήριξη της συμμετοχής τους σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία εμπίπτουν στα επιχειρησιακά ενδιαφέροντα του Υπουργείου, σε εθνικό όσο και   ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καταδεικνύοντας εμπράκτως τη συνέπεια και τη συνέχεια στις διακηρύξεις του Μνημονίου Συνεργασίας με το ΙδΕΚ, έχουμε από κοινού προχωρήσει στον σχεδιασμό προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στις τεχνολογίες Διττής Χρήσης. Σημαντική επιτυχία αποτελεί επίσης το γεγονός ότι  για την υλοποίησή τους έχει εξασφαλιστεί συνολική χρηματοδότηση 3 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, η σχεδίαση και υλοποίηση των προγραμμάτων αποσκοπεί στην ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας σε τεχνολογίες διττής χρήσης, τόσο μέσω έργων έρευνας και ανάπτυξης για εφαρμογές πολιτικού τύπου ,όσο και μέσω της δημιουργίας ή/και αναβάθμισης διαβαθμισμένων εργαστηρίων, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης. Συγκεκριμένα :

α.         Το πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης», έχει συνολικό προϋπολογισμό €2,720,000, με στόχο τη χρηματοδότηση τουλάχιστον 7 έργων Έρευνας και Ανάπτυξης και

 

β.        Το πρόγραμμα «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης», θα χρηματοδοτήσει προτάσεις για πιστοποίηση χώρου ασφαλείας εργαστηρίων έρευνας και καινοτομίας,  με συνολικό προϋπολογισμό €195,000.

 

            Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα προγράμματα αυτά θα ενισχύσουν:

  1. Την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, με συνεπακόλουθο την συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου μέσω της δημιουργίας νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, μεθόδων και τεχνολογιών.

 

  1. Τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας εντός του οικοσυστήματος της κυπριακής βιομηχανίας,

 

  1. Την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος και

 

  1. Τις ικανότητες και δυνατότητες των κυπριακών φορέων στον τομέα των τεχνολογιών διττής χρήσης, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε προγράμματα ευρωπαϊκού επιπέδου.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Τεχνολογίες διττής χρήσης» έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα. Υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον με συμμετοχή επιχειρήσεων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης και οργανισμών έρευνας από το τοπικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Υποβλήθηκε ικανοποιητικός αριθμός προτάσεων σε όλες τις θεματικές ενότητες που τέθηκαν ως προτεραιότητα από το ΥΠΑΜ, και οι οποίες αφορούν:

  1. Τη θαλάσσια επιτήρηση.
  2. Τα δίκτυα  επικοινωνιών.
  3. Τα μη επανδρωμένα οχήματα (Drones και μικρά θαλάσσια σκάφη).
  4. Την ενεργή προστασία κρίσιμων υποδομών από απειλές μη επανδρωμένων αεροχημάτων.
  5. Την προηγμένη εκπαίδευση προσωπικού μέσω προσομοίωσης και
  6. Τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Θέλω να τονίσω ότι, μέσω των προγραμμάτων αυτών, το Υπουργείο προσδοκεί και αναμένει από τις ερευνητικές δραστηριότητες των φορέων και εταιρειών ανάπτυξης, ουσιαστικά ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία θα προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, θα χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας και θα παρουσιάζουν προοπτική εμπορικής αξιοποίησης.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΙδΕΚ για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων,  εκφράζοντας  τη βεβαιότητα ότι αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον, καθώς επίσης και όλες τις εταιρείες και οργανισμούς έρευνας, που επέδειξαν ενδιαφέρον για τα εν λόγω προγράμματα.

Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία  στις ερευνητικές σας δραστηριότητες.