Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και  ευχαριστώ τον πρόεδρο και τα μέλη του συνδέσμου για την ευκαιρία να χαιρετίσω την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού.

Με μεγάλη ικανοποίηση παρακολουθώ τις δράσεις σας και επικροτώ τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με την ίδρυση του Συνδέσμου, οι οποίοι αποσκοπούν στην ευημερία των μελών του και στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς.  

Τα δυο τελευταία χρόνια, ως Υπουργός Άμυνας έχω συναντηθεί αρκετές φορές με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Αξιωματικών και θεωρώ ότι έχω πλέον πολύ καλή γνώση των προβληματισμών σας, των αιτημάτων και των ανησυχιών σας, αλλά και γενικά των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς.

Έχουμε συζητήσει σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις αρκετά από αυτά τα ζητήματα και σας διαβεβαιώνω πως εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας υπάρχει όλη η καλή διάθεση για εξεύρεση λύσεων με κύριο γνώμονα την πρόοδο, την ομαλή λειτουργία και την εξέλιξη της Εθνικής Φρουράς.

Μέχρι στιγμής ομολογώ πως η συνεργασία είναι αρκετά εποικοδομητική. Προσβλέπω στη συνέχισή της, προκειμένου προβλήματα και δυσκολίες που αναφύονται, να επιλύονται το συντομότερο δυνατό. Να αναφέρω ότι, για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών του συνδέσμου σας, παραχωρήθηκε χώρος σε κυβερνητικό κτίριο.

Αγαπητοί αξιωματικοί,

Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι αξιωματικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Εθνικής Φρουράς, καθώς είναι επιφορτισμένοι με απαιτητικά καθήκοντα που απαιτούν ευσυνειδησία, υψηλό επίπεδο κατάρτισης, ψυχικό σθένος, και αφοσίωση.

Ο επαγγελματισμός και η συνέπεια που διακρίνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, προκαλούν την ικανοποίηση και τη βαθιά εκτίμηση τόσο του Υπουργείου Άμυνας, όσο και της Πολιτείας.

Άλλωστε, όπως έχω δηλώσει επανειλημμένως η Εθνική Φρουρά στηρίζεται στις ικανότητες και την αφοσίωση του έμψυχου δυναμικού της.

Το υψηλό επίπεδο του προσωπικού αποτελεί ισχυρό παράγοντα προκειμένου να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της ως δύναμης αποτροπής έναντι οποιασδήποτε επιβουλής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ως Υπουργείο Άμυνας έχουμε θέσει στόχους, οι οποίοι προσβλέπουν στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας, καθώς επίσης και στη βελτίωση της λειτουργίας των δομών του Υπουργείου. Έχουμε θέσει τις προτεραιότητες και μέσα από συλλογική προσπάθεια αποσκοπούμε στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σ’ ό,τι αφορά την ενδυνάμωση της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, με σταθερά βήματα υλοποιούμε το εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το ΓΕΕΦ, σε μια συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της αποτρεπτικής ικανότητάς της, έναντι απειλών που προέρχονται από το έδαφος, τον αέρα και τη θάλασσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για φέτος ο προϋπολογισμός βρίσκεται στο υψηλότερο οικονομικό επίπεδο των τελευταίων 20 χρόνων. Η αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων, διαφαίνεται από το ποσοστό απορρόφησης των ποσών του Προϋπολογισμού με την αύξηση του από το 94% στο 96%.

Σ’ ό,τι  αφορά στις Σχέσεις Αμυντικής Συνεργασίας με άλλα Κράτη, σε μια προσπάθεια θωράκισής μας έναντι στις διαρκώς αυξανόμενες τουρκικές προκλήσεις και τις αναδυόμενες ασύμμετρες απειλές έχουμε αναπτύξει διμερείς και τριμερείς συνεργασίες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας με 16 περιφερειακές και ευρωπαϊκές χώρες και με άλλους σημαντικούς δρώντες στην περιοχή, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Νοείται ότι η συνεργασία μας με την Ελλάδα βρίσκεται στο ψηλότερο δυνατό σημείο.

Πολύ σημαντική εξέλιξη στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής είναι και η τετραμερής συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Γαλλίας, η οποία πέραν της ενίσχυσης της εξωστρεφούς πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αποδώσει άμεσα και με απτά αποτελέσματα στην προσπάθεια καθορισμού της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου ως περιοχής ενδιαφέροντος της ΕΕ.

Η εξωστρέφεια της αμυντικής μας πολιτικής αποτελεί αναμφισβήτητη πραγματικότητα και απότοκο του αναβαθμισμένου επιπέδου φιλοδοξίας μας να καταστήσουμε την Κύπρο αξιόπιστο εταίρο, με πιο ενεργητικό ρόλο σε θέματα αμυντικής συνεργασίας στην ανατολική Μεσόγειο.

Οι ευρείας κλίμακας περιφερειακές, διμερείς, τριμερείς και τετραμερείς ασκήσεις, οι συνεκπαιδεύσεις και οι ανταλλαγές προσωπικού συμβάλουν στην ανάπτυξη διαλειτουργικότητας, πνεύματος συνεργασίας και εμπέδωσης συνθηκών ασφάλειας, σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας.

Επιπροσθέτως, έχουμε αναβαθμίσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Πέραν της πλήρους άρσης του εμπάργκο, η οποία αποτελεί μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία, συμμετέχουμε αδιάλειπτα στο πρόγραμμα διεθνούς στρατιωτικής κατάρτισης (IMET). Μέσω αυτού παρέχεται η εκπαίδευση επί στρατιωτικών πρακτικών και ενδυναμώνεται η στρατιωτική και ευρύτερη συνεργασία με εκπαίδευση στελεχών της Εθνικής Φρουράς στις ΗΠΑ.

Έχουμε επίσης συνομολογήσει Διμερή Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών και Διοικητικής Μέριμνας (ACSA), ενώ στις 30 Σεπ 2022 ανακοινώθηκε, από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα εταιρικής συνεργασίας (State Partnership Programme – SPP) με συμβαλλόμενη τη πολιτεία του New Jersey. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα παρέχει στην Εθνική Φρουρά τη δυνατότητα για απόκτηση τεχνογνωσίας, επιστημονικής γνώσης και συνεχούς πρόσβασης στις σύγχρονες εξελίξεις επί των στρατιωτικών θεμάτων.

Σημαντικό βήμα αποτέλεσε επίσης, η υπογραφή διμερούς προγράμματος συνεργασίας με τη Γερμανία και η τοποθέτηση Ακόλουθου Άμυνας στην Πρεσβεία μας στο Βερολίνο για πρώτη φορά.

Σχετικά με τις ενέργειες και τους σχεδιασμούς μας για την Εφαρμογή Καινοτόμων και Μεταρρυθμιστικών Δράσεων, αξίζει να σημειωθεί ότι στηρίζουμε οικονομικά και διοικητικά τη συμμετοχή κυπριακών οντοτήτων σε 17 προγράμματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (EDIDP) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF).

Σε συνεργασία με το ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) έχουμε προκηρύξει πρόσφατα νέα έργα έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες Διττής Χρήσης, αντλώντας συνολικά ποσό 3 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμιστικές δράσεις που αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στρατολογίας όπως η ηλεκτρονική κατάταξη, η δήλωση στοιχείων αρρένων στρατεύσιμων πολιτών που συμπληρώνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους, η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη ΣΥΟΠ, η έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α και η διασύνδεση με ΚΕΠ - ΚΕΠΟ, τμήμα κτηματολογίου και τον κυβερνητικό κόμβο.

Η διασύνδεση με την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου έχει επιλύσει οριστικά το πρόβλημα του εντοπισμού και της επιστρατευτικής τακτοποίησης των ανέντακτων εφέδρων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από την ημέρα έναρξης του συστήματος εντοπισμού εφέδρων, έχουν επιδοθεί συνολικά 10600 ΦΑΠ.

Σ’ ό,τι αφορά τη Βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου έγιναν ενέργειες για την πάταξη της φυγοστρατίας, η οποία ειρήσθω εν παρόδω έχει μειωθεί στο 1.8%, μέσω και της δυνατότητας που δόθηκε στον ΚΟΑ με νομοθετική ρύθμιση, για έλεγχο, πριν την έκδοση δελτίου υγείας, εάν ένας αθλητής πληροί τα απαραίτητα στρατολογικά κριτήρια.

Υλοποιήθηκε επίσης, νομοθετική ρύθμιση του ωραρίου των μελών της Εθνικής Φρουράς και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στους Περί Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς που αφορούν τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού, ώστε να καλυφθούν κενά που εντοπίστηκαν, ενώ για το 2023 ετοιμάζονται περαιτέρω τροποποιήσεις.

Δόθηκαν 3 θέσεις Ταξιαρχών, 6 Συνταγματαρχών, 14 Αντισυνταγματαρχών, 9 Ταγματαρχών για κάλυψη διοικητικών αναγκών. Αναβαθμίσαμε τους απόφοιτους των ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών τριτοετούς φοίτησης, που θα τοποθετούνται πλέον στις κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) και Α6(ii).

Επιπλέον, επιλύσαμε οριστικά, με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Άμυνας, το συνταξιοδοτικό των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών, ενώ πρόσφατα ψηφίστηκε τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, με την οποία ενισχύεται περαιτέρω ο θεσμός των Συμβασιούχων Οπλιτών. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα σ’ όσους προσλαμβάνονται ως ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα δύο ετών.

Σε ό,τι αφορά στο θεσμό των ΣΥΟΠ επεξεργαζόμαστε και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα ένταξής τους σε μια νέα κατηγορία μελών του Στρατού μετά τη συμπλήρωση του 42ου έτους της ηλικίας τους. Η νέα αυτή κατηγορία θα έχει ως όριο ηλικίας υποχρεωτικού τερματισμού απασχόλησης τα 57 έτη, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους υπαξιωματικούς, αλλά θα προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία και κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τα οποία θα ενσωματωθούν σε Κανονισμούς.

Τέλος στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής πολιτικής του Υπουργείου, γίνεται σημαντική προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εθνικής Φρουράς, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μέχρι το 2023 θα έχουν αντικατασταθεί 6600 ενεργοβόρα φωτιστικά σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς με φωτιστικά τύπου LED. Για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 19 εκ. ευρώ, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και ειδικότερα του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής δυναμικότητας 12 ΜW περίπου.

Γυναίκες και άνδρες αξιωματικοί,

Η Εθνική Φρουρά πρέπει να ενισχύεται και να εκσυγχρονίζεται, προκειμένου να αντεπεξέρχεται στα νέα δεδομένα και να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ανάγκες και στις σύγχρονες προκλήσεις, ζητούμενο το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει την αποστολή της, ως κύριου παράγοντα αποτροπής οποιασδήποτε απειλής, αλλά και ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας. Σας διαβεβαιώνω ότι η κυπριακή πολιτεία αναγνωρίζει πλήρως την προσφορά της Εθνικής Φρουράς και επικροτεί το έργο που οι αξιωματικοί επιτελούν προς όφελος της πατρίδας μας.

Μ’ αυτές τις λίγες σκέψεις, θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην ετήσια γενική σας συνέλευση, να σας συγχαρώ για τη διαχρονική σας προσφορά και να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Άμυνας θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας, συμπαραστάτης, αρωγός και υποστηρικτής του έργου σας.