Ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Μετά το πέρας των εργασιών προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς τα ΜΜΕ: 

 

 

«Συμμετείχα σήμερα στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, κατά την οποία, συζητήσαμε τρέχοντα θέματα ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Ανταλλάξαμε απόψεις για τους αποτελεσματικότερους τρόπους ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνατοτήτων και κοινών προγραμμάτων προμήθειας αμυντικού υλικού.

Ως Κύπρος, καλωσορίσαμε τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν και υποστηρίξαμε ότι το ανανεωμένο επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΕ, μετά και την υιοθέτηση της Στρατηγικής Πυξίδας, πρέπει να οδηγήσει σε πολιτικές που να ενισχύουν την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική συνεργασία και την αποτελεσματική ανάπτυξη δυνατοτήτων.

 

 

Σ'αυτό το πλαίσιο προτείναμε να δοθούν επιπρόσθετα κίνητρα όπως, η μη καταβολή ΦΠΑ και η μη συμπερίληψη των εξοπλιστικών δαπανών σε διαδικασία υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος. Εκφράσαμε επίσης, την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε με άλλα κράτη μέλη σε προγράμματα κοινής προμήθειας αμυντικού υλικού.

 

Σ´ότι αφορά την Ουκρανία, συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις επί του εδάφους. Εξέφρασα τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη νέα εκπαιδευτική αποστολή Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας για την ενίσχυση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και εξέφρασα την ετοιμότητά μας για συμμετοχή με προσωπικό και παροχή εκπαίδευσης σε τομείς που διαθέτουμε τεχνογνωσία.

 

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου συμμετείχα σε μια ιδιαίτερα σημαντική τετραμερή συνάντηση με τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας, Ελλάδας και Ιταλίας, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας. Οι χώρες μας, όπως είναι γνωστό, συνεργάζονται για την εμπέδωση της θαλάσσιας ασφάλειας και την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο, και μαζί διεξάγουμε την ετήσια αεροναυτική άσκηση ΕΥΝΟΜΙΑ.

 

Συμφωνήσαμε όπως εργαστούμε από κοινού για την προώθηση, εντός της ΕΕ, ζητημάτων που αφορούν θέματα ασφάλειας της Μεσογείου και ανάδειξης της σημασίας τους. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους ομολόγους μου την ανάγκη να διερευνήσουμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης και εμβάθυνσής της. Τόνισα την ετοιμότητά μας για παροχή διευκολύνσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερη παρουσία στην περιοχή μας».