ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΤΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Άμυνας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνουν την προκήρυξη δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σε δύο προγράμματα, στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο την προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας.   Τα…