Διεθνές πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγετικών Ικανοτήτων μαθητών και νεαρών Αξιωματικών Στρατιωτικών Ακαδημιών Cadet Leadership Development Training Course

  Στο πλαίσιο εφαρμογής του στρατιωτικού Erasmus, η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Ακαδημία της Αυστρίας και με τη συνδρομή με προσωπικό, μέσα και εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς, διοργανώσαν με…