Δελτίο Τύπου Συμμετοχής κυπριακών οντοτήτων σε 7 προτάσεις του EDF 2021

Σημαντική επιτυχία για την εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας αποτελεί η συμμετοχή κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε 7 προτάσεις έργων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund…