Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει, η οδική ασφάλεια και η οδική συνείδηση αποτελούν εθνική προτεραιότητα για την Πολιτεία και γι’ αυτό είναι ανάγκη να καταστεί καθημερινή συνειδητή πράξη και βίωμα των εθνοφρουρών και γενικά των νέων μας. Τα οδικά δυστυχήματα, αποτελούν μια από τις πιο θλιβερές πληγές της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας. Σχεδόν καθημερινά, γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών που οδηγούν σε απώλειες ζωών και σε κρίσιμους και εν πολλοίς μη αναστρέψιμους τραυματισμούς.

 

Ως βασική αιτία των οδικών δυστυχημάτων, στις πλείστες των περιπτώσεων, καταγράφεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Η υπερβολική ταχύτητα και η τάση στην ακαταλόγιστη συμπεριφορά κυρίως από άτομα νεαρής ηλικίας, η κατανάλωση αλκοόλ και απαγορευμένων ουσιών, η επιπόλαια και ανεύθυνη οδήγηση, η παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και η έλλειψη αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού κατά την οδήγηση, αποτελούν τους κατεξοχήν παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων.

 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Η αντιμετώπιση και ανάσχεση της άδικης και θλιβερής απώλειας νέων ανθρώπων στην άσφαλτο, συνιστά εθνική υπόθεση και απαιτεί ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων μας. 

 

Είμαι σίγουρος ότι, πρωτοβουλίες όπως αυτή, με τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αποτελούν ένδειξη ότι μέσα από κοινή προσπάθεια και ισχυρή θέληση, μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά για να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Η Κύπρος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών κατέγραψε  μείωση 36.6% στους οδικούς θανάτους και 55% στους σοβαρούς τραυματισμούς, κατά την περίοδο 2011-2022.

 

Παρόλο που τα αποτελέσματα της Έκθεσης μπορούν να θεωρηθούν θετικά και οι πολιτικές της πρόληψης και διαφώτισης ότι βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση, εν τούτοις χρειάζεται να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας και να πράξουμε ακόμα περισσότερα, ώστε τα ποσοστά να μειωθούν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, μέχρι να φθάσουμε σε μηδενικά αποτελέσματα. Αυτό, δυστυχώς, μας υπενθυμίζει με το χειρότερο τρόπο με τα αυξημένα θανατηφόρα ατυχήματα ο μήνας που διανύουμε.

 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως Υπουργείο Άμυνας έχουμε θέσει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και οι προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση αυτή είναι συνεχείς και συστηματικές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των στρατευμένων νέων μας, σε θέματα ασφάλειας και ορθής οδικής συνείδησης.