Το Υπουργείο Άμυνας συμμετείχε στην 1η Ευρωπαϊκή Ημερίδα Καινοτομίας στον Τομέα της Άμυνας, η οποία διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, υπό την αιγίδα της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στις Βρυξέλλες, στις 31 Μαΐου 2022. 

 

 

Στο πλαίσιο της ημερίδας φιλοξενήθηκε έκθεση καινοτόμων προϊόντων και έργων Έρευνας και Ανάπτυξης από 19 κράτη μέλη. Το ΥΠΑΜ εκπροσωπήθηκε με δικό του περίπτερο στο οποίο συμμετείχαν μικρομεσαίες κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην  Έρευνα και Ανάπτυξη στον Τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας. 

 

Επίσκεψη στο περίπτερο της Κύπρου πραγματοποίησαν ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Josep Borrell Fontelles και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας κ. Jiří Šedivý.