Την ερχόμενη Κυριακή 15 Μαΐου (23:59) ολοκληρώνεται η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάταξης των νεοσυλλέκτων της 2022 ΕΣΣΟ. 

 

Μέσω της πλατφόρμας η οποία λειτούργησε στις 27 Απριλίου 2022 οι στρατεύσιμοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν, τις προτιμήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής σε όπλα – σώματα και ακολούθως για την τοποθέτηση σε μονάδες. 

 

Όσοι στρατεύσιμοι συμπληρώσουν τα στοιχεία τους μέσω της πλατφόρμας πιστώνονται με 10 μόρια και όσοι παρευρεθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες υγειονομικής εξέτασης πριν από την κατάταξη πιστώνονται με επιπλέον 10 μόρια, που θα ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή διαδικασία για τις μονάδες που θα υπηρετήσουν. 

 

Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια οι στρατεύσιμοι, γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Υποστήριξης Κατάταξης στο 1430 (08:00 – 20:00).