Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα την 03 Μαΐου 2022 το 4ο Σεμινάριο για θέματα φύλου από την Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή νέων στρατιωτικών (Military ERASMUS), με 55 συμμετέχοντες από 15 χώρες.

Την έναρξη της συνάντησης σηματοδότησε με ομιλία της η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού του ΥΠΑΜ κ. Χριστίνα Πετρούδη κατά την οποία υπογράμμισε ότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης αξία και κύρια προϋπόθεση για ένα καλύτερο κόσμο στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειες της προς αυτή την κατεύθυνση.  Ανέφερε επίσης τα πολύ σημαντικά βήματα που έχουν γίνει από το Υπουργείο Άμυνας τα τελευταία χρόνια. 

Στο σεμινάριο παρευρέθηκε η Δκτης της UNFICYP, Major General Ingrid GJERDE, η οποία με ομιλία της τόνισε τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, την οικοδόμηση της ειρήνης, τη διατήρηση της ειρήνης, την ανθρωπιστική απάντηση και την ανασυγκρότηση μετά τη σύγκρουση και τονίζει τη σημασία της ισότιμης και της πλήρους συμμετοχής τους σε όλες τις προσπάθειες για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ανάδειξη της ανάγκης για επιμόρφωση  σε θέματα φύλου. Η εκπαίδευση για το φύλο επιβάλλεται να είναι απαραίτητο μέρος των προγραμμάτων στρατιωτικών σπουδών σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Κατά την συνάντηση μοιράστηκαν απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής της ισότητας των φύλων στην στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς και άλλες πτυχές σχετικά με την ισότητα των φύλων στο στρατό.

Η εκπαίδευση είναι μια βασική μέθοδος για την ενσωμάτωση των προοπτικών του φύλου σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και θεσμούς, για την αλληλεπίδραση των γυναικών και των ανδρών και την αντιμετώπιση των διακρίσεων ή της σεξουαλικής παρενόχλησης.  Η στρατιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση θα καλλιεργήσει τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές για να μπορέσει το προσωπικό να ξεπεράσει τις προκλήσεις.

Επιπλέον, έγιναν συναντήσεις ομάδων εργασίας σε διαφορετικές διαμορφώσεις όπου παρουσιάστηκαν προτάσεις και ιδέες για τη εκπαίδευση σε θέματα φύλου.