Στη Βρέστη της Γαλλίας μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, για να λάβει μέρος στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Άμυνας των κρατών μελών θα εξετάσουν τα τρέχοντα θέματα της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. 

 

Θα παρακαθήσουν σε δείπνο εργασίας με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ και την πρόεδρο της επιτροπής για την Ασφάλεια και Άμυνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την διάρκεια του οποίου θα συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ λόγω των παρεμβάσεων κρατικών και μη κρατικών φορέων στις περιοχές, όπου η Ένωση έχει επιχειρησιακή εμπλοκή. 

 

Την επόμενη μέρα θα συζητηθεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για το διάστημα και τρόποι με τους οποίους θα εξασφαλιστεί η ενίσχυση της ασφάλειας και της αυτονομίας της Ένωσης σε σχέση με τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

 

Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με την από κοινού συζήτηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών αναφορικά με την εκπόνηση της Στρατηγικής Πυξίδας που θα καθοδηγήσει τις κοινές προσπάθειες για την ασφάλεια και άμυνα της ΕΕ τα επόμενα χρόνια.