Το Υπουργείο Άμυνας εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ανακοινώνει την αναβολή όλων των ασκήσεων και παρουσιάσεων των εφέδρων και εθνοφυλάκων από τις 6 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι οι έφεδροι και εθνοφύλακες που έχουν στην κατοχή τους Φύλλα Ατομικής Παρουσίασης (ΦΑΠ) έχουν υποχρέωση να παρουσιάζονται για επιστρατευτική τακτοποίηση (έλεγχος οπλισμού – παραλαβή νέων ΦΑΠ) κατόπιν συνεννόησης με τις μονάδες τους. Τονίζεται ότι στις παρουσιάσεις θα τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 

 

Για τα στοιχεία επικοινωνίας με τα Τμήματα Επιστράτευσης όπως ο παρακάτω πίνακας:

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: efedria@army.gov.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

Τηλεφωνικό Κέντρο ΓΕΕΦ

22417000 ή 22499222

efedria@army.gov.cy

   -

 

ΔΙΕΥΘΥΣΝΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

Τμήμα Μηχανογράφησης

22417610

-

22375644

Τμήμα Εθνοφυλακής

22417609

-

22417626

Τμήμα Επίταξης Οχημάτων

22417607

-

-

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

Λευκωσίας (4ης ΤΑΞ ΠΖ)

22414092-95-97

4taxpz_te@army.mil.cy

22414088

Λεμεσού (3ης ΤΑΞΥΠ)

25413080-81-84

3taxyp.te@army.gov.cy

25383770

Λάρνακας (1ης Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ)

24411200-02-03

1mktaxpz_te@army.mil.cy

24411201

Κλήρου (2ης Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ)

22412400-01-02

2mktaxpz_te@army.mil.cy

22412405

Πεζικού

22417651-56-57

dpz_te@army.mil.cy

22417656

Καταδρομών

22415514-15

dkd_te@army.gov.cy

22415516

Τεθωρακισμένων

22417633-35

dth_te@army.mil.cy

22417636

Πυροβολικού

22416846-48

dpb_te@army.mil.cy

22416845

Μηχανικού

22417794-95

dmx.te@army.gov.cy

22417800

Διαβιβάσεων

22417514-15

depkyb_te@army.mil.cy

22417519

Αεροπορίας

22416628

da_b4@airforce.mil.cy

22416692

Ναυτικού

24411450-51

cynavyte@army.gov.cy

24411450

Υλικού Πολέμου

22417766-67

dyp.te@army.gov.cy

22312628

Τεχνικού

22417571

dtx_te@army.mil.cy

22417562

Εφοδιασμού – Μεταφορών

22417587

dem_te@army.mil.cy

22417713

Υγειονομικού

22417437

dyg_te@army.mil.cy

22346239

Στρατονομίας

22417856

dsn_te@army.mil.cy

22417858