Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις για πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικών Μηχανικών Υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με τις προκηρύξεις στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4450 ημερομηνίας 30/04/2010 και αρ.5238 ημερομηνίας 08/11/2019, θα διεξαχθούν το Σάββατο 15 Ιανουαρίου, 2022 και ώρα 9:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 08:30 π.μ.).

 

Το πρόγραμμα εξετάσεων, οι κανονισμοί της εξέτασης και η εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται στην επιστολή συμμετοχής η οποία έχει σταλεί προς όλους τους υποψηφίους. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει να προσκομιστεί η εν λόγω επιστολή μαζί με δελτίο ταυτότητας των υποψηφίων. 

 

Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα και οδηγίες που θα προβλέπονται από τα εν ισχύ διατάγματα και οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ όπως αποτείνεστε στον αρμόδιο Λειτουργό του Υπουργείου Άμυνας κ. Κυριάκο Βρυωνίδη στο τηλ. 22807771.