Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, για να λάβει μέρος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου οι Υπουργοί Άμυνας της ΕΕ θα εξετάσουν τα τρέχοντα θέματα και το μέλλον της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ.

 

Κατά την πρώτη συνεδρία εργασίας, θα παρακαθήσουν σε κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών όπου θα κληθούν από κοινού να ανταλλάξουν απόψεις για το προσχέδιο του εγγράφου της Στρατηγικής Πυξίδας.

Οι εργασίες των Υπουργών θα συνεχίσουν με συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και θα έχουν ως επίκεντρο τους τρόπους ενίσχυσης του οργανισμού στο τομέα της καινοτομίας.

Υπό την ενότητα «τρέχοντα θέματα», ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη Συντονισμένη Θαλάσσια Παρουσία, τη Στρατιωτική Κινητικότητα και την παρούσα κατάσταση των προγραμμάτων της PESCO, ενώ οι Υπουργοί Άμυνας θα εξετάσουν τρόπους επαύξησης της αποτελεσματικότητας σε συγκεκριμένους τομείς των εκπαιδευτικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κατά την διάρκεια του οποίου θα συζητηθεί η δυνατότητα  συνεργασίας μεταξύ της  ΕΕ και του ΝΑΤΟ σε νέους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.