Ο  Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης συμμετείχε μετά από πρόσκληση της Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας κας Florence Parly, σε Υπουργική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της  κλιματικής αλλαγής. 

 

Στην Υπουργική συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη, συμμετείχαν η Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας κα. Florence Parly, η Υπουργός Άμυνας της Ισπανίας κα. Margarita Robles, ο Υπουργός Άμυνας της Εσθονίας κ. Kalle Laanet, ο Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Σενεγάλης κ. Sidiki Kaba και ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Άμυνας της Ιαπωνίας κ. Yasushi Noguchi

 

Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη συντονισμένης δράσης για την ενεργό συμβολή των ενόπλων δυνάμεων. Συμφωνήθηκε εφαρμογή πολιτικών όπου οι ένοπλες δυνάμεις έχουν δυνατότητα να συμβάλουν σε θέματα ενεργειακής μετάβασης, χρήσης έξυπνων και πράσινων τεχνολογιών και ευαισθητοποίησης για θέματα περιβαλλοντικής αειφορίας και βιοποικιλότητας. 

 

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης στην παρέμβασή του μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, η Κύπρος ευρίσκεται σε περιοχή με αυξημένη κλιματική επίδραση. Κάλεσε για διεθνή και περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας και ένοπλων δυνάμεων για την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών στο ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης και υιοθέτησης περιβαλλοντικών λύσεων. Παρουσίασε επίσης την περιφερειακή πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη συνεργασία και συνέργειες στην περιοχή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Τέλος ο κ. Πετρίδης παρουσίασε μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο Άμυνας όπως η δημιουργία έξι πράσινων στρατοπέδων, η εφαρμογή πολιτικών αειφορίας σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και η πολιτική ευαισθητοποίησης των στελεχών και μελών των ενόπλων δυνάμεων μας για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.