Έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας το φίλο Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας Γίρι Σέντιβι. 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας αποτελεί ένα σημαντικό οργανισμό για την Κυπριακή Δημοκρατία και γενικότερα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ανάπτυξης ευρωπαϊκών εξοπλισμών και δυνατοτήτων. Με ικανοποίηση σημειώνω ότι η Κύπρος έχει καταφέρει να είναι ένα δραστήριο κράτος με τη συμμετοχή της σε  προγράμματα, ομάδες εργασίας και δράσεις του οργανισμού. 

 

Ενωρίτερα σήμερα είχαμε από κοινού κηρύξει την hu του πανευρωπαϊκού συνεδρίου που διοργανώνει το Υπουργείο με θέμα την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια όπου η χώρα μας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, προχωρεί σε υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

 

Όπως γνωρίζεται ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αποφασίσει σειρά πρωτοβουλιών για θέματα άμυνας και ασφάλειας όπως η υπό επεξεργασία Στρατηγική Πυξίδα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO).

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει την προοπτική εμβάθυνσης της συνεργασίας σε θέματα κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και στηρίζει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Συμμετέχουμε σε εννέα προγράμματα της PESCO και μέσω αυτών εμβαθύνουμε και διευρύνουμε τους τομείς εταιρικής συνεργασίας μας που διατηρούμε τόσο με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τρίτα κράτη όπως οι ΗΠΑ. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ευρωπαϊκού οργανισμού άμυνας είναι κεντρικός σε ότι αφορά την ανάπτυξη κοινών αμυντικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Το Υπουργείο Άμυνας στηρίζει το αναδυόμενο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας και στηρίζει τη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. 

 

Ήδη έχουμε σημειώσει αξιοσημείωτο αριθμό συμμετοχών σε επιτυχημένες προτάσεις σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP). Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός, ότι για πρώτη φορά, Κυπριακή εταιρεία έχει αναλάβει καθήκοντα συντονιστή κοινοπραξίας σε πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το EDIDP ενώ παράλληλα το Υπουργείο Άμυνας έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο για τα Κράτη-Μέλη τα οποία συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα

 

Ευελπιστούμε ότι με την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας με προϋπολογισμό ύψους 1 δις. ευρώ περίπου, ανά έτος και την ανακοίνωση των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων για το 2021, περισσότερες κυπριακές εταιρείες και οργανισμοί θα επωφεληθούν των ευκαιριών που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του φίλου Γίρι ανταλλάξαμε απόψεις για τρέχοντα θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και του αναβαθμισμένου επιπέδου φιλοδοξίας που έχει τεθεί μέσω των διαφόρων πρωτοβουλιών. 

 

Το 2022 όπως έχουν δηλώσει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι έτος της ευρωπαϊκής άμυνας. Προσβλέπουμε στην αποτελεσματική προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για θέματα άμυνας που θα διοργανωθεί το επόμενο έτος κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας για λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας. 

 

Γίρι, καλοσώρισες και πάλι στην Κύπρο.