Το Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει με δικό του περίπτερο, στην εκδήλωση «European Researcher’ s Night - ENGAGE», η οποία διοργανώνεται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Στην εν λόγω εκδήλωση θα παρουσιαστούν προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις  του Υπουργείου καθώς και καινοτόμες εφαρμογές της Εθνικής Φρουράς. 

 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, θα έχει υβριδική μορφή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στους επισκέπτες θα δίδεται η δυνατότητα ψηφιακής περιήγησης, μέσω της διεύθυνσης https://ern2021cy.liveon.tech.