Τοποθετήσεις Νεοσύλλεκτων Οπλιτών 2021 ΕΣΣΟ σε Όπλα - Σώματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο στρατόπεδο Χρ. Σαμάρα στην Αθαλάσσα η διαδικασία επιλογής των νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2021 ΕΣΣΟ σε όπλα – σώματα, κλάδους και μονάδες της Εθνικής Φρουράς.   Η διαδικασία έγινε στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου…