Αλλαγές στις ημερομηνίες για τις δοκιμασίες υποψήφιων Έφεδρων Αξιωματικών και υποψήφιων για τις Ειδικές Δυνάμεις

Tο Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι προκύπτουν αλλαγές στις εναλλακτικές ημερομηνίες για την αθλητική δοκιμασία και τη γραπτή εξέταση των υποψήφιων εφέδρων αξιωματικών, καθώς και για την αθλητική δοκιμασία των υποψήφιων για τις Ειδικές Δυνάμεις  (Καταδρομών,…