Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των επιθυμιών και πιστοποιητικών των αναμενομένων στρατευσίμων της 2021 ΕΣΣΟ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η λειτουργία της πλατφόρμας ολοκληρώθηκε την 31η Μαΐου και οι στρατεύσιμοι είχαν το δικαίωμα για αλλαγές στην αρχική τους δήλωση μέχρι τις 2 Ιουνίου. Από σήμερα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν επιδέχονται οποιασδήποτε αλλαγής. 

 

Συνολικά το 93,4%  των στρατευσίμων υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων και ως εκ τούτου πιστώθηκαν τα 10 μόρια για την υποβολή της δήλωσης. Όσοι υλοποίησαν τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας, έχουν ταυτόχρονα λάβει για πρώτη φορά το σημείωμα πρόσκλησης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείου καθώς και οδηγίες – λεπτομέρειες για την παραλαβή των υλικών κατάταξης και την εξέταση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. 

 

Σημειώνεται ότι μετά τη διαδικασία υγειονομικής εξέτασης, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα ενημερώνονται για την ημερομηνίες, ώρα και τόπο διεξαγωγής των αθλητικών και γραπτών εξετάσεων για την επιλογή των Υποψήφιων Έφεδρων Ανθυπολοχαγών και των υποψήφιων για τις Ειδικές Δυνάμεις (ΚΔ ΣΝ ΟΥΚ), που θα πραγματοποιηθούν πριν την κατάταξη.

 

Όσοι θα προσέρχονται για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές πριν την κατάταξη, κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα που έχει κοινοποιηθεί σε κάθε στρατεύσιμο, θα πιστώνονται με επιπλέον 10 μόρια, που θα ληφθούν υπόψη κατά τις επιλογικές διαδικασίες.

 

Αναφορικά με τις νέες εγγραφές (επαναπατριζόμενοι, πολιτογραφηθέντες κλπ) σημειώνεται ότι δύνανται να υποβάλουν τη δήλωση επιλογικών τους στοιχείων στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία κατά τη διαδικασία χορήγησης του σημειώματος πρόσκλησης για κατάταξη.