Το Υπουργείο Άμυνας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι μετά την Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Νεολαίας, ημερ. 6 Απριλίου  2021 αναφορικά με την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η υποβολή στο Υπουργείο Άμυνας των απαραίτητων εγγράφων παρατείνεται μέχρι τις 11:00 π.μ. της 12ης Απριλίου 2021. 

 

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα ληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας μετά τις 11:00 π.μ. της 12ης Απριλίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22807540 και 22807787.