Το Υπουργείο Άμυνας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Νεολαίας, ημερομηνίας 24 Μαρτίου αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας,   Πολιτισμού,  Aθλητισμού και Νεολαίας με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από τις 2 Απριλίου μέχρι τις 8 Απριλίου 2021 και ώρα 2:30μμ.

 

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα ληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας μετά τις 8 Απριλίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22807540 και 22807787.