Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει  ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από το Υπουργείο για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

1.         ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

1.1      Θα διεξαχθεί από Υγειονομική Επιτροπή στο 106 ΣΝΕ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας), που εδρεύει στο Στρατόπεδο Β. ΚΑΠΟΤΑ, (ΒΜΗ), στην Αγλαντζιά, από 12 - 21 Απριλίου 2021.  Η προσέλευση θα γίνεται από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 10:00π.μ. (μετά τις 10:00π.μ. δεν θα γίνεται αποδεκτός κανένας). 

1.2      Κατά την παρουσίαση τους στην Υγειονομική Επιτροπή οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τις παρακάτω υγειονομικές εξετάσεις που θα έχουν κάνει πρόσφατα, μέχρι τις 12.04.2021 είτε σε Κρατικό Νοσοκομείο, είτε σε ιδιωτική κλινική ή εργαστήριο (το Δελτίο Υγείας δεν είναι αποδεκτό), μαζί με το Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο (Παράρτημα Α)

 

 (1)      Γενικές αναλύσεις, ουρίας, σακχάρου,  κρεατινίνης, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνης και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού.

 (2)      Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.

 (3)      Ηλεκτροκαρδιογράφημα, με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

 (4)      Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού.

 (5)      Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού.

 (6)      Γυναικολογική εξέταση (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης).

(7)       Υπεύθυνη υπογραμμένη Δήλωση για μη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ/Η ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ (ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 1,5 ΜΗΝΟΣ).

 

Οι υποψήφιοι/ες προτρέπονται όπως παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy) για ενημέρωση ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Υγειονομικής Εξέτασης.

 

 Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές.

 

1.3      Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψήφιου/ας σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19 έως και 27 kgr/m2, για δε τις γυναίκες από 18 έως και 25 kgr/m2.  Για παράδειγμα: Υποψήφιος/α ύψους 1,75μ και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75χ1,75)=24,16 (Επισυνάπτεται Πίνακας με τα όρια ύψους-βάρους) (Παράρτημα Γ) 

1.4      Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να μην έχουν τατουάζ σε ευδιάκριτα σημεία του σώματός τους που δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή εξόδου (για τις γυναίκες η θερινή στολή περιλαμβάνει φούστα μέχρι το γόνατο)

1.5      Όσοι υποψήφιοι/ες κρίνονται ως αποτυχόντες/ούσες κατά την Υγειονομική Εξέταση, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως εγγράφως, ευθύς, μετά την προφορική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης, προκειμένου να επανεξεταστούν την ίδια ημέρα, στο 106 ΣΝΕ.

 

2.         ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

2.1      Η Αθλητική Δοκιμασία θα διεξαχθεί στο Μακάριο Στάδιο, στη Λευκωσία για όλους τους υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες θα έχουν κριθεί κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Επιτροπή.

2.2      Την  Δευτέρα 26.04.2021 και ώρα 8:00 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι και το γράμμα Λ.

2.3      Την Τρίτη 27.04.2021 και ώρα 8:00 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Μ μέχρι και το γράμμα Ψ.

2.4      Κατά την Αθλητική Δοκιμασία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να παρουσιαστούν με αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια.

2.5      Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος/η:

 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα, για τους δρόμους μια (1) προσπάθεια και για τα άλματα και τις ρίψεις τρεις (3) προσπάθειες. Ειδικά για το αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε σύνολο τριών (3) προσπαθειών ανά χέρι, να επιτύχουν συνολική επίδοση (με δεξί και αριστερό χέρι) τουλάχιστον 9 μ. για τις Σχολές της στήλης 3 του πιο πάνω πίνακα ή 8 μ. και 80 εκ. για τις Σχολές της στήλης 4 του πιο πάνω πίνακα.

2.6      Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ατόμων πέραν των ιδίων των υποψηφίων.

2.7      Υποψήφιος/α που δεν παρουσιαστεί την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή δεν πετύχει τις καθοριζόμενες ελάχιστες επιδόσεις σε οποιοδήποτε αγώνισμα ή αποχωρήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της δοκιμασίας εξ΄ υπαιτιότητάς του/της, κρίνεται ως αποτυχών/αποτυχούσα.  Σε περίπτωση που υποψήφιος/α έχει δηλώσει υποψηφιότητα τόσο σε Σχολές για τις οποίες απαιτείται να αγωνιστεί και στην κολύμβηση (ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) όσο και σε κάποια άλλη Σχολή και αποτύχει μόνο στο αγώνισμα της κολύμβησης, τότε αυτός/ή θεωρείται ως αποτυχών/αποτυχούσα μόνο για τις Σχολές για τις οποίες απαιτείται η επιτυχία στο αγώνισμα της κολύμβησης.

2.8      Υποψήφιος/α μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική αθλητική δοκιμασία, η οποία θα διεξαχθεί στις 28.04.2021, στις παρακάτω περιπτώσεις:

2.8.1   Εάν πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου της δοκιμασίας (αλλά όχι όταν ο υποψήφιος/α έχει ήδη αρχίσει συγκεκριμένο αγώνισμα και αφού έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το προηγούμενο), επικαλεσθεί λόγους υγείας, ή υποστεί τραυματισμό, μετά από ιατρική γνωμάτευση του Ιατρού μέλους της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας που να βεβαιώνει ότι μπορεί να λάβει μέρος σε συμπληρωματική δοκιμασία.

2.8.2   Εάν δεν παρουσιασθεί την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα, για τη διεξαγωγή της εξέτασης, για διάφορους σοβαρούς λόγους και κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Άμυνας.

 

3.         ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

3.1  Η κολύμβηση θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο Λευκωσίας για τους υποψηφίους/ες των Στρατιωτικών Σχολών Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Τμήμα Ιπταμένων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), οι οποίοι θα έχουν κριθεί κατάλληλοι/ες από την Υγειονομική Επιτροπή.

3.2  Την Δευτέρα 26.04.2021 και ώρα 9:00 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ μέχρι και το γράμμα Ψ

3.2  Την Τρίτη 27.04.2021 και ώρα 9:00 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι και τα γράμματα Λ.

 

4. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ  (ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ)

 

4.1      Η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα διεξαχθεί για όλους τους υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες θα έχουν πετύχει στην Αθλητική Δοκιμασία, την Πέμπτη 06.05.2021,  και ώρα 9:00 π.μ., στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου (τηλ. 22814700), Καντάρας 100, 2049 Στρόβολος και στο Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου (τηλ. 22426720)  Καντάρας & Βασίλη Χ’ Γιάννη 27, 2042 Στρόβολος Η εξέταση διαρκεί περίπου 2 ώρες.  Πέρας προσέλευσης 8:45 π.μ.  Πληροφορίες για τη ψυχοτεχνική δοκιμασία  παρατίθενται στο Παράρτημα (Δ).

4.2      Οι υποψήφιοι/ες θα  πρέπει να φέρουν μαζί τους πένες χρώματος μπλε.

5.  Οι υποψήφιοι/ες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για διεκδίκηση θέσης για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πρέπει να  προσέλθουν στους χώρους των εξετάσεων τις ημέρες και ώρες που έχουν καθοριστεί. Αυτοί θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητάς τους για να γίνουν δεκτοί. Απουσία τους από τις προκαταρκτικές εξετάσεις ακυρώνει αυτόματα την υποψηφιότητά τους για εισαγωγή στα πιο πάνω Ιδρύματα/Σχολές.

6.  Τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy) μέχρι τις 21.05.2021.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ και Δ.