Τονίζεται ότι η πρόσκληση για εξέταση από την Αθλητική Επιτροπή και την Επιτροπή Στρατιωτικής Δοκιμασίας δεν συνιστά αποδοχή από πλευράς Υπουργείου Άμυνας ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα, η συνολική εξέταση (εξαιρουμένης της Υγειονομικής Εξέτασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους/σες υποψήφιους/ες θα κληθούν για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης») και επιβεβαίωση των οποίων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Παρακαλείσθε όπως τηρήσετε το πιο κάτω πρόγραμμα πιστά, για την αποφυγή συγχρωτισμού.

 

1.        Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία στο Μακάρειο Στάδιο, Λευκωσία

 

            (α)       Πρόγραμμα Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας 

 

Ημερομηνία Παρουσίασης

Ώρα Παρουσίασης

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Υποψήφιου

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

 

 

15.02.2021

7.30 π.μ.

000000

906160

8.30 π.μ.

906161

909300

9.30 π.μ.

909301

912400

10.30 π.μ

912401

916000

11.30 π.μ.

916001

919720

12.30 π.μ.

919721

922550

 

 

16.02.2021

7.30 π.μ.

922551

926050

8.30 π.μ.

926051

929250

9.30 π.μ.

929251

932750

10.30 π.μ

932751

935230

11.30 π.μ.

935231

938150

12.30 π.μ.

938151

941000

 

 

17.02.2021

7.30 π.μ.

941001

945050

8.30 π.μ.

945051

949350

9.30 π.μ.

949351

954100

10.30 π.μ

954101

957820

11.30 π.μ.

957821

962550

12.30 π.μ.

962551

965950

 

 

18.02.2021

7.30 π.μ.

965951

971550

8.30 π.μ.

971551

975500

9.30 π.μ.

975501

979800

10.30 π.μ

979801

985900

11.30 π.μ.

985901

992000

12.30 π.μ.

992001

998500

 

 

19.02.2021

7.30 π.μ.

998501

1002600

8.30 π.μ.

1002601

1006100

9.30 π.μ.

1006101

1009740

10.30 π.μ

1009741

1013800

11.30 π.μ.

1013801

1018500

12.30 π.μ.

1018501

1023330

 

 

22.02.2021

7.30 π.μ.

1023331

1028320

8.30 π.μ.

1028321

1033000

9.30 π.μ.

1033001

1039000

10.30 π.μ

1039001

1043000

11.30 π.μ.

1043001

1046100

12.30 π.μ.

1046101

1051900

 

 

23.02.2021

7.30 π.μ.

1051901

1058600

8.30 π.μ.

1058601

1064200

9.30 π.μ.

1064201

1103500

10.30 π.μ

1103501

1290000

11.30 π.μ.

1290001

1380000

12.30 π.μ.

1380001

1600000

 

            (β)       Ιατρική βεβαίωση και πιστοποιητικό

 

          Κατά την Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν ​​​:​​​       

  • Δελτίο Ταυτότητας.
  • πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών πριν την ημερομηνία έναρξης της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας) βεβαίωση από ιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στις εν λόγω Δοκιμασίες (μαζί με το Δελτίο Ταυτότητάς τους).  
  • Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. 
  • Σημειώνεται ότι, όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλλονται σε δωρεάν εξέταση (rapid test) για τον κορωνοϊό, πριν από την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Στρατιωτικής Δοκιμασίας.  Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι θετικός στον κορωνοϊό, θα διευθετηθεί όπως προσέλθει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.  Εάν υποψήφιος/α βρέθηκε θετικός/ή στον κορωνοϊό πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Αθλητικής Δοκιμασίας και της Στρατιωτικής Δοκιμασίας, θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα το Υπουργείο Άμυνας, αποστέλλοντας σχετικό αποδεικτικό, με email (syop@mod.gov.cy) και τηλεομοιότυπο (αρ. φαξ. 22807583).

 

(γ)        Όρια επίδοσης και Οδηγίες

 

Δοκιμασία

Κατώτατα όρια επίδοσης

Οδηγίες

Αθλητική Δοκιμασία 

Αγώνισμα 1000 μ.

Άνδρες: 5΄, 15΄΄

Γυναίκες: 6΄, 43΄΄

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας.  Εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν, για οποπιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματίσουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες.

Στρατιωτική Δοκιμασία

Μεταφορά Κανίστρων 150μ.

Άνδρες: 2΄, 00΄΄

Γυναίκες: 2΄, 00΄΄

Μεταφορά δύο μεταλλικών κανίστρων στρατιωτικού τύπου, ταυτόχρονα, συνολικού βάρους 20 κιλών έκαστο, για 150μ., χωρίς επαφή με το έδαφος. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας.  

 

 

Σημείωση: Εάν ο/η υποψήφιος/α θεωρηθεί αποτυχών/ούσα σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες Δοκιμασίες αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας.

 

 

2.        Υγειονομική εξέταση

 

(α)    Η Υγειονομική Εξέταση που έχει αναβληθεί θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους/ες υποψήφιους/ες θα κληθούν για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης», με βάση τη Σειρά τους στον Τελικό Πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις. 

 

(β)    Όσοι υποψήφιοι ολοκλήρωσαν τις ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις μετά τις 03.12.2020, δεν θα απαιτηθεί να τις επαναλάβουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

(γ)      Σε περίπτωση που υποψήφιος/α ΣΥΟΠ προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση που θα πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, χωρίς όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις, ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική Εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 22807632, 22807693, 22807713

 

 

-ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ-