Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για το 2021 στη επιτροπή Οικονομικών. 

 

Θα ήθελα να αναφέρω πως από την πρώτη κιόλας στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, αντελήφθηκα πως η συνεργασία του Υπουργείου με την επιτροπή Άμυνας αλλά και με όλους τους Βουλευτές γενικότερα, είναι δεδομένη. Η άμυνα του τόπου δε χωράει προστριβές και κομματικές επιδιώξεις. Αντίθετα, επιβάλλεται να ακολουθείται μια κοινή γραμμή, μια στρατηγική, χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα. 

 

Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο από κάθε άποψη. Η απαράδεκτη και επιθετική συμπεριφορά της Άγκυρας από τη μια και η πανδημία του Κορωνοϊού από την άλλη, μας επιβάλλουν να δείξουμε την απαραίτητη ωριμότητα, σοβαρότητα και να φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων.  

 

Η αποστολή του Υπουργείου Άμυνας δεν είναι άλλη από τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Εθνικής Φρουράς.

 

Έχουμε λοιπόν, θέσει στόχους που αποσκοπούν στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας, καθώς και στην ενδυνάμωση της λειτουργίας των δομών του Υπουργείου, μέσω της πλέον ορθολογιστικής αξιοποίησης των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας.

 

Οι στρατηγικές μας επιδιώξεις στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:

 

1.         Την ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα Κράτη. Επενδύουμε στην ενίσχυση της εξωστρεφούς αμυντικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας με προώθηση περιφερειακών διμερών και πολυμερών συνεργασιών με χώρες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και με χώρες Ευρωπαϊκές και μη, που έχουν ρυθμιστικό ρόλο και συμφέροντα στην περιοχή. Θα σταθώ ιδιαίτερα, στην αναβαθμισμένη σχέση που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις ΗΠΑ. Η προσωρινή άρση του εμπάργκο πώλησης αμυντικού υλικού που δεν εντάσσεται στην κατηγορία των φονικών όπλων για το 2021, σε συνδυασμό με τη μερική χρηματοδότηση εκπαίδευσης στελεχών της ΕΦ στις ΗΠΑ, έχει προσδώσει μια νέα δυναμική στις σχέσεις των δύο χωρών.

 

 

2.         Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς. Αν και έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με ότι αυτό συνεπάγεται, εντούτοις έχουμε προχωρήσει στον καθορισμό ενός εξοπλιστικού προγράμματος με μακροχρόνιο σχεδιασμό με έναν και μοναδικό στόχο: την ενίσχυση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του αξιόμαχου της δύναμης. Πέραν τούτου, επενδύουμε στη συνεκπαίδευση του προσωπικού μας με προσωπικό ξένων ενόπλων δυνάμεων, χωρών που παίζουν καταλυτικό ρόλο στον τομέα της Άμυνας.

 

3.         Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων. Ως Υπουργείο Άμυνας έχουμε αναπτύξει ένα δίχτυο συνεργασίας με την ακαδημαϊκή- ερευνητική κοινότητα και έχουμε θέσει στόχο, η Κύπρος να αποτελέσει σημαντικός κόμβος εκπαίδευσης σε θέματα Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.  Περαιτέρω, η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα της PESCO και του EDIDP θεωρούνται σημαντικά για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. 

 

Επιπλέον, στα πλαίσια της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των οπλιτών μας, από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους εφαρμόζεται η προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού από ιδιωτική εταιρία και αυτή τη στιγμή σιτίζεται το 25% της δύναμης με περιθώρια της σταδιακής επέκτασης της συμφωνίας.

 

Επίσης, είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου για εντοπισμό των ανέντακτων εφέδρων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η δημιουργία αριθμού προγραμμάτων προς εξυπηρέτηση των πολιτών, που εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο της Κυβέρνησης για ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 

Ορόσημο αποτελεί η κατάταξη των Νεοσύλλεκτων κατά το τρέχον έτος. Η κατάταξη των νεοσυλλέκτων και η διαδικασία της επιλογής κατάταξης και τοποθέτησής τους σε Μονάδες και Φρουρές ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία μέσω διαδιχτύου. Το σίγουρο είναι πως η ηλεκτρονική κατάταξη ήρθε για να μείνει.

 

4.         Ο 4ος πυλώνας αφορά στην πιο αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των οικονομικών μας πόρων με τον εξορθολογισμό και νοικοκύρεμα των λειτουργικών δαπανών και των διαδικασιών των προσφορών.  Πρόθεσή μας είναι η προμήθεια τυποποιημένων υλικών των οποίων οι προδιαγραφές να έχουν ήδη εκπονηθεί από εξειδικευμένα κέντρα.

 

5.         Ο 5ος πυλώνας αφορά στη βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τον Στρατό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά. Εδώ κινούμαστε σε δύο άξονες. 

 

Ο πρώτος άξονας αφορά σε μέτρα πάταξης της φυγοστρατίας. Πέραν των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, πέραν κάποιων τροποποιήσεων που έχουν προωθηθεί, επανεξετάζεται σε νέα βάση η διαδικασία εξέτασης και κρίσης των στρατευσίμων που αντιμετωπίζουν ψυχικά- κοινωνικά προβλήματα με σκοπό την υποβοήθηση και στήριξη τους ώστε να καταστούν ικανοί να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.

 

Ο δεύτερος άξονας αφορά σε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και απλοποιήσεις νόμων που διέπουν το Στρατό της δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά. Ένα από τα πλέον σημαντικά είναι και η θεσμοθέτηση του ωραρίου που ταλανίζει εδώ και χρόνια τα μέλη του Στρατού.

 

6.         Ο 6ος Πυλώνας αφορά στην εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής. Ως ένας από τους μεγαλύτερους ενεργοβόρους οργανισμούς στην Κύπρο, το Υπουργείο έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, με στόχο το Υπουργείο να συμβάλει στην όλη προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Προς τούτο, έχουμε συνάψει συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού για την αντικατάσταση όλων σχεδόν των ενεργοβόρων φωτιστικών που βρίσκονται σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς με φωτιστικά τύπου LED. Στην πρώτη φάση η οποία θα αρχίσει το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, θα αντικατασταθούν 2200 φωτιστικά. Κατά τα έτη 2021-2023 θα αντικατασταθούν ακόμη 4400 ενεργοβόρα φωτιστικά.  Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις με τη Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθώς και με άλλους αρμόδιους φορείς, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στρατόπεδα της ΕΦ κατά το πρότυπο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε σχολεία.  

 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω πως στόχος μας παραμένει ένας. Η αναβάθμιση του αξιόμαχου της Εθνικής μας Φρουράς και της αποτρεπτικής της ισχύος. Σύμμαχος μας σε κάθε προσπάθεια ήταν και παραμένει η Κοινοβουλευτική επιτροπή Άμυνας. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της επιτροπής, τον αγαπητό φίλο Μαρίνο, για άλλη μια φορά και προσδοκώ στην περαιτέρω συνεργασία μας.