Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το Υπουργείο Άμυνας, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Σκοπός του μνημονίου είναι ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

 

Μεταξύ άλλων το μνημόνιο προβλέπει την αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του ΙδΕΚ στη διαδικασία ανακοίνωσης προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων τις οποίες θα προκηρύσσει και θα χρηματοδοτεί το Υπουργείο Άμυνας, την αξιολόγησης τους μέσω του ΙδΕΚ και τη δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του. 

 

 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η διεξαγωγή κοινών ενημερωτικών ημερίδων για προώθηση της κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στις ένοπλες δυνάμεις και η προώθηση κοινών προγραμμάτων για αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας και  άμυνας.

 

Προνοείται επίσης η αξιοποίηση από το ΙδΕΚ των εξειδικευμένων εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας της Εθνικής Φρουράς μέσω ένταξής τους στο ευρύτερο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας. 

 

 

Στο πλαίσιο της υπογραφής του μνημονίου ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης ανέφερε ότι, το Υπουργείο πραγματοποιεί ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για έμπρακτη στήριξη του τομέα έρευνας και καινοτομίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, ώστε να καταστήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ανταγωνιστική. «Μέσα από τις δράσεις και ενέργειές μας τελικός μας  στόχος είναι ένας, η περαιτέρω  ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς και της αποτρεπτικής μας ισχύος» τόνισε ο κ. Υπουργός. 

 

 

Απ’ την πλευρά του ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και Καινοτομία Δρ. Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος χαιρέτισε την υπογραφή του μνημονίου σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής και μίας συνεργασίας με καινοτόμο διάσταση, η οποία θα διασυνδέσει τον υψηλού επιπέδου ερευνητικό και καινοτόμο ιστό της χώρας. «Κοινός μας στόχο η περαιτέρω  ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας, η τεχνολογική αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη  βιομηχανίας διπλής χρήσης στη χώρα μας μέσω ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας» επεσήμανε ο κ. Μαστρογιαννόπουλος.