Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα που αφορούν σε έκδοση βιβλίου της Εθνικής Φρουράς με τίτλο «Στρατιωτικά Διδάγματα των Επιχειρήσεων στην Κύπρο 20 Ιουλίου – 17 Αυγούστου 1974», το Υπουργείο Άμυνας επιθυμεί να αναφέρει τα παρακάτω:

Το βιβλίο αποτελεί εσωτερική μελέτη η οποία εκδόθηκε από το ΓΕΕΦ το Φεβρουάριο 2020 σε 1070 αντίτυπα, εκ των οποίων τα 1050 διατέθηκαν, κατόπιν διαταγής του ΓΕΕΦ, σε Στρατόπεδα, Μονάδες και αριθμό Αξιωματικών. Τα υπόλοιπα 20 αντίτυπα παρέμειναν στο αρχείο του ΓΕΕΦ.

Τονίζεται κατηγορηματικά ότι, κανένα από τα παραπάνω αντίτυπα δεν έχει αποσυρθεί και ουδεμία  οδηγία ή πρόθεση για απόσυρση υπήρξε.

Σύμφωνα με διαταγή του ΓΕΕΦ η  χρήση του Βιβλίου αφορά αποκλειστικά τα εν ενεργεία στελέχη της ΕΦ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση του περιεχομένου χωρίς τη γραπτή έγκριση του ΓΕΕΦ. Επίσης δεν δύναται να αποτελέσει πηγή βιβλιογραφίας ή αναφοράς σε οποιοδήποτε σύγγραμμα ή μελέτη, εκτός από το εσωτερικό της ΕΦ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Υπουργείο Άμυνας θεωρεί ότι όχι μόνο δεν υπήρξε απαγόρευση ή οποιαδήποτε παρέμβασή του στο θέμα, αλλά το βιβλίο εκδόθηκε και διανεμήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί από το ΓΕΕΦ και τυγχάνει αξιοποίησης για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.