Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα πιο πάνω ιδρύματα/σχολές, που διεξήχθη στις 2.6.2020.  

Στους πίνακες, που ακολουθούν την ανακοίνωση, παρουσιάζονται οι επιτυχόντες και αποτυχόντες στην ψυχοτεχνική δοκιμασία με βάση τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς τους.  

Ανακοινώνεται πρόσθετα, ότι όσοι υποψήφιοι πέτυχαν στην ψυχοτεχνική δοκιμασία θα πρέπει να προσέλθουν για τις υπόλοιπες εξετάσεις που θα διεξαχθούν από το Υπουργείο Άμυνας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Πίνακας Επιτυχόντων

Πίνακας Αποτυχόντων

Υπεύθυνη Δήλωση